Παρακολούθηση
Zagana Eleni
Zagana Eleni
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υδρογεωλογίας - Υδροχημείας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Groundwater quality, nitrate pollution and irrigation environmental management in the Neogene sediments of an agricultural region in central Thessaly (Greece)
G Stamatis, K Parpodis, Α Filintas, Ε Zagana
Environmental Earth Sciences 64 (4), 1081-1105, 2011
782011
Risk of groundwater contamination widely underestimated because of fast flow into aquifers
A Hartmann, S Jasechko, T Gleeson, Y Wada, B Andreo, JA Barberá, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (20), e2024492118, 2021
742021
A groundwater flow model for water resources management in the Ismarida plain, North Greece
V Pisinaras, C Petalas, VA Tsihrintzis, E Zagana
Environmental Modeling and Assessment 12 (2), 75-89, 2007
742007
Late Glacial to mid-Holocene palaeoclimate development of Southern Greece inferred from the sediment sequence of Lake Stymphalia (NE-Peloponnese)
C Heymann, O Nelle, W Dörfler, H Zagana, N Nowaczyk, J Xue, I Unkel
Quaternary International 302, 42-60, 2013
642013
Chloride, hydrochemical and isotope methods of groundwater recharge estimation in eastern Mediterranean areas: a case study in Jordan
E Zagana, M Obeidat, C Kuells, P Udluft
Hydrological Processes: An International Journal 21 (16), 2112-2123, 2007
642007
Groundwater quality in Mesogea basin in eastern Attica (Greece)
G Stamatis, N Lambrakis, D Alexakis, E Zagana
Hydrological Processes: An International Journal 20 (13), 2803-2818, 2006
552006
Methods of groundwater recharge estimation in eastern Mediterranean—a water balance model application in Greece, Cyprus and Jordan
E Zagana, C Kuells, P Udluft, C Constantinou
Hydrological Processes: An International Journal 21 (18), 2405-2414, 2007
382007
Assessment of natural and anthropogenic impacts in groundwater, utilizing multivariate statistical analysis and inverse distance weighted interpolation modeling: the case of a …
N Charizopoulos, E Zagana, A Psilovikos
Environmental Earth Sciences 77, 1-18, 2018
372018
2500 years of anthropogenic and climatic landscape transformation in the Stymphalia polje, Greece
J Seguin, JL Bintliff, PM Grootes, T Bauersachs, W Dörfler, C Heymann, ...
Quaternary Science Reviews 213, 133-154, 2019
272019
Groundwater vulnerability to pollution map for karst aquifer protection (Ziria Karst System, Southern Greece)
EA Nanou, E Zagana
Geosciences 8 (4), 125, 2018
272018
Groundwater quality assessment and geogenic and anthropogenic effect estimation in Erasinos Basin (E. Attica)
P Champidi, G Stamatis, E Zagana
European Water 33, 11-27, 2011
272011
Hydrochemistry of waters of volcanic rocks: The case of the volcanosedimentary rocks of Thrace, Greece
C Petalas, N Lambrakis, E Zaggana
Water, Air, & Soil Pollution 169 (1), 375-394, 2006
202006
Geochemical patterns and origin of alkaline thermal waters in Central Greece (Platystomo and Smokovo areas)
N Lambrakis, E Zagana, K Katsanou
Environmental earth sciences 69, 2475-2486, 2013
192013
First outcomes from groundwater recharge estimation in evaporate aquifer in Greece with the use of APLIS method
E Zagana, P Tserolas, G Floros, K Katsanou, B Andreo
Advances in the Research of Aquatic Environment, 89-96, 2011
162011
Environmental-hydrogeological investigations on the clay deposits in the broad area of Mesologgi-Aitoliko lagoons
Ε Ζαγγανά, Ι Λεμεσιός, Σ Χαραλαμπόπουλος, Κ Κατσάνου, ΓΝ Σταμάτης, ...
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 43 (4), 1878-1886, 2010
102010
Climatic influence on Lake Stymphalia during the last 15 000 years
I Unkel, C Heymann, O Nelle, E Zagana
Advances in the Research of Aquatic Environment, 75-82, 2012
92012
Radon changes along main faults in the broader Aigion region, NW Peloponnese
K Katsanou, K Stratikopoulos, E Zagana, N Lambrakis
Bulletin of the Geological Society of Greece 43 (4), 1726-1736, 2010
92010
Calculation of the water budget of the venetikos catchment area
P Udluft, E Zagana
Bulletin of the Geological Society of Greece 30 (4), 267-274, 1994
91994
Karst features detection and mapping using airphotos, DSMs and GIS techniques
MP Kakavas, KG Nikolakopoulos, E Zagana
Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VI 9644 …, 2015
82015
Assessment of groundwater pollution in relation to heavy metals of the alluvial aquifer of Thriasion Plain (NW Attica)
Δ Κυριαζής, Ε Ζαγγανά, ΓΝ Σταμάτης, Φ Φιλιππίδης, Ε Ψωμιάδης
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 47 (2), 731-739, 2013
72013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20