Παρακολούθηση
Spyros S. Voutetakis
Spyros S. Voutetakis
Process Systems Design and Implementation Lab.(CERTH/CPERI/PSDI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cperi.certh.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power management strategies for a stand-alone power system using renewable energy sources and hydrogen storage
D Ipsakis, S Voutetakis, P Seferlis, F Stergiopoulos, C Elmasides
International journal of hydrogen energy 34 (16), 7081-7095, 2009
5402009
Biomass pyrolysis in a circulating fluid bed reactor for the production of fuels and chemicals
AA Lappas, MC Samolada, DK Iatridis, SS Voutetakis, IA Vasalos
Fuel 81 (16), 2087-2095, 2002
4662002
Hydrogen production via steam reforming of the aqueous phase of bio-oil in a fixed bed reactor
PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou, IA Vasalos
Energy & fuels 20 (5), 2155-2163, 2006
2322006
Optimum design and operation under uncertainty of power systems using renewable energy sources and hydrogen storage
G Giannakoudis, AI Papadopoulos, P Seferlis, S Voutetakis
International journal of hydrogen energy 35 (3), 872-891, 2010
2032010
Toward optimum working fluid mixtures for organic Rankine cycles using molecular design and sensitivity analysis
AI Papadopoulos, M Stijepovic, P Linke, P Seferlis, S Voutetakis
Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (34), 12116-12133, 2013
1452013
Catalytic hydrocracking of fresh and used cooking oil
S Bezergianni, S Voutetakis, A Kalogianni
Industrial & engineering chemistry research 48 (18), 8402-8406, 2009
1392009
Modeling, simulation and experimental validation of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Voutetakis, S Papadopoulou, MC Georgiadis
Computers & Chemical Engineering 35 (9), 1886-1900, 2011
124*2011
The effect of the hysteresis band on power management strategies in a stand-alone power system
D Ipsakis, S Voutetakis, P Seferlis, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Energy 33 (10), 1537-1550, 2008
1222008
Hydrogen production via reforming of the aqueous phase of bio-oil over Ni/olivine catalysts in a spouted bed reactor
PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou, IA Vasalos
Industrial & Engineering Chemistry Research 48 (3), 1400-1408, 2009
1012009
On-line nonlinear model predictive control of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Papadopoulou, MC Georgiadis, S Voutetakis
Journal of Process Control 23 (4), 483-492, 2013
982013
Optimal production of renewable hydrogen based on an efficient energy management strategy
C Ziogou, D Ipsakis, P Seferlis, S Bezergianni, S Papadopoulou, ...
Energy 55, 58-67, 2013
942013
Autothermal sorption-enhanced steam reforming of bio-oil/biogas mixture and energy generation by fuel cells: concept analysis and process simulation
AA Iordanidis, PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou, ...
International journal of hydrogen energy 31 (8), 1058-1065, 2006
942006
Automation infrastructure and operation control strategy in a stand-alone power system based on renewable energy sources
C Ziogou, D Ipsakis, C Elmasides, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Journal of Power Sources 196 (22), 9488-9499, 2011
912011
Sustainable hydrogen production via reforming of ethylene glycol using a novel spouted bed reactor
PN Kechagiopoulos, SS Voutetakis, AA Lemonidou, IA Vasalos
Catalysis Today 127 (1-4), 246-255, 2007
832007
Novel and conventional working fluid mixtures for solar Rankine cycles: Performance assessment and multi-criteria selection
P Mavrou, AI Papadopoulos, MZ Stijepovic, P Seferlis, P Linke, ...
Applied Thermal Engineering 75, 384-396, 2015
802015
Energy management strategies based on hybrid automata for islanded microgrids with renewable sources, batteries and hydrogen
A Kafetzis, C Ziogou, KD Panopoulos, S Papadopoulou, P Seferlis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 134, 110118, 2020
782020
Stability of a boost converter fed from photovoltaic source
A Abusorrah, MM Al-Hindawi, Y Al-Turki, K Mandal, D Giaouris, ...
Solar energy 98, 458-471, 2013
772013
A combined methanol autothermal steam reforming and PEM fuel cell pilot plant unit: Experimental and simulation studies
M Ouzounidou, D Ipsakis, S Voutetakis, S Papadopoulou, P Seferlis
Energy 34 (10), 1733-1743, 2009
712009
Performance investigation of a hybrid renewable power generation and storage system using systemic power management models
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Ziogou, D Ipsakis, S Voutetakis, ...
Energy 61, 621-635, 2013
642013
Model predictive control (MPC) strategies for PEM fuel cell systems–A comparative experimental demonstration
C Ziogou, S Voutetakis, MC Georgiadis, S Papadopoulou
Chemical Engineering Research and Design 131, 656-670, 2018
632018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20