Παρακολούθηση
Ishaan Gulrajani
Ishaan Gulrajani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved Training of Wasserstein GANs
I Gulrajani, F Ahmed, M Arjovsky, V Dumoulin, AC Courville
Advances in Neural Information Processing Systems, 5767-5777, 2017
82662017
Ask me anything: Dynamic memory networks for natural language processing
A Kumar, O Irsoy, P Ondruska, M Iyyer, J Bradbury, I Gulrajani, V Zhong, ...
International conference on machine learning, 1378-1387, 2016
13552016
Invariant risk minimization
M Arjovsky, L Bottou, I Gulrajani, D Lopez-Paz
arXiv preprint arXiv:1907.02893, 2019
10122019
SampleRNN: An unconditional end-to-end neural audio generation model
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2016
5542016
In search of lost domain generalization
I Gulrajani, D Lopez-Paz
arXiv preprint arXiv:2007.01434, 2020
4692020
Gansynth: Adversarial neural audio synthesis
J Engel, KK Agrawal, S Chen, I Gulrajani, C Donahue, A Roberts
arXiv preprint arXiv:1902.08710, 2019
3702019
PixelVAE: A Latent Variable Model for Natural Images
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, AA Taiga, F Visin, D Vazquez, A Courville
arXiv preprint arXiv:1611.05013, 2016
3292016
Towards GAN benchmarks which require generalization
I Gulrajani, C Raffel, L Metz
arXiv preprint arXiv:2001.03653, 2020
462020
Diffusion-lm improves controllable text generation
XL Li, J Thickstun, I Gulrajani, P Liang, TB Hashimoto
arXiv preprint arXiv:2205.14217, 2022
372022
SampleRNN: An unconditional end-to-end neural audio generation model (2016)
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2021
102021
Compositional pattern producing GAN
L Metz, I Gulrajani
NeurIPS Workshops 1, 2017
72017
Identifiability Conditions for Domain Adaptation
I Gulrajani, T Hashimoto
International Conference on Machine Learning, 7982-7997, 2022
2022
Evaluating Implicit Generative Models With Large Samples
I Gulrajani, C Raffel, L Metz
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13