Παρακολούθηση
Hiroyuki Toda
Hiroyuki Toda
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lab.ntt.co.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A search result clustering method using informatively named entities
H Toda, R Kataoka
Proceedings of the 7th annual ACM international workshop on Web information …, 2005
1112005
Deep feature extraction from trajectories for transportation mode estimation
Y Endo, H Toda, K Nishida, A Kawanobe
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 54-66, 2016
1012016
Assessment of tweet credibility with LDA features
J Ito, J Song, H Toda, Y Koike, S Oyama
Proceedings of the 24th international conference on world wide web, 953-958, 2015
672015
Blogranger—a multi-faceted blog search engine
K Fujimura, H Toda, T Inoue, N Hiroshima, R Kataoka, M Sugizaki
International World Wide Web Conference, Proc. 3rd Annual Workshop on the …, 2006
572006
A clustering method for news articles retrieval system
H Toda, R Kataoka
Special interest tracks and posters of the 14th international conference on …, 2005
572005
Classifying spatial trajectories using representation learning
Y Endo, H Toda, K Nishida, J Ikedo
International Journal of Data Science and Analytics 2 (3), 107-117, 2016
552016
Predicting destinations from partial trajectories using recurrent neural network
Y Endo, K Nishida, H Toda, H Sawada
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 160-172, 2017
532017
Deep mixture point processes: Spatio-temporal event prediction with rich contextual information
M Okawa, T Iwata, T Kurashima, Y Tanaka, H Toda, N Ueda
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2019
372019
Probabilistic identification of visited point-of-interest for personalized automatic check-in
K Nishida, H Toda, T Kurashima, Y Suhara
Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and …, 2014
362014
A Fast and Accurate Method for Estimating People Flow from Spatiotemporal Population Data.
Y Akagi, T Nishimura, T Kurashima, H Toda
IJCAI, 3293-3300, 2018
272018
Collaborative filtering by analyzing dynamic user interests modeled by taxonomy
M Nakatsuji, Y Fujiwara, T Uchiyama, H Toda
International Semantic Web Conference, 361-377, 2012
252012
Automatically generated spam detection based on sentence-level topic information
Y Suhara, H Toda, S Nishioka, S Susaki
Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 1157-1160, 2013
232013
Spatially aggregated Gaussian processes with multivariate areal outputs
Y Tanaka, T Tanaka, T Iwata, T Kurashima, M Okawa, Y Akagi, H Toda
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
212019
特徴的な固有表現を用いたラベル指向ナビゲーション手法の提案
戸田浩之, 中渡瀬秀一, 片岡良治
情報処理学会論文誌データベース (TOD) 46 (SIG13 (TOD27)), 40-52, 2005
202005
Personalized visited-poi assignment to individual raw GPS trajectories
J Suzuki, Y Suhara, H Toda, K Nishida
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS) 5 (3), 1-28, 2019
182019
Ranking entities using comparative relations
T Kurashima, K Bessho, H Toda, T Uchiyama, R Kataoka
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 124-133, 2008
182008
Ranking entities using comparative relations
T Kurashima, K Bessho, H Toda, T Uchiyama, R Kataoka
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 124-133, 2008
182008
Creating personal histories from the Web using namesake disambiguation and event extraction
R Kimura, S Oyama, H Toda, K Tanaka
International Conference on Web Engineering, 400-414, 2007
182007
Semantic sensitive tensor factorization
M Nakatsuji, H Toda, H Sawada, JG Zheng, JA Hendler
Artificial Intelligence 230, 224-245, 2016
172016
Extracting arbitrary-shaped stay regions from geospatial trajectories with outliers and missing points
K Nishida, H Toda, Y Koike
Proceedings of the 8th ACM SIGSPATIAL International Workshop on …, 2015
172015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20