Παρακολούθηση
Guido Schäfer
Guido Schäfer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cwi.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Altruism and its impact on the price of anarchy
PA Chen, BD Keijzer, D Kempe, G Schäfer
ACM Transactions on Economics and Computation 2 (4), 17, 2014
116*2014
A group-strategyproof cost sharing mechanism for the Steiner forest game
J Könemann, S Leonardi, G Schäfer, SHM van Zwam
SIAM Journal on Computing 37 (5), 1319-1341, 2008
1132008
Average-case and smoothed competitive analysis of the multilevel feedback algorithm
L Becchetti, S Leonardi, A Marchetti-Spaccamela, G Schäfer, T Vredeveld
Mathematics of Operations Research 31 (1), 85-108, 2006
1102006
Budgeted matching and budgeted matroid intersection via the gasoline puzzle
A Berger, V Bonifaci, F Grandoni, G Schäfer
Mathematical Programming 128, 355-372, 2011
762011
Cross-monotonic cost-sharing methods for connected facility location games
S Leonardi, G Schäfer
Proceedings of the 5th ACM Conference on Electronic Commerce, 242-243, 2004
732004
Stackelberg routing in arbitrary networks
V Bonifaci, T Harks, G Schäfer
Mathematics of Operations Research 35 (2), 330-346, 2010
72*2010
Approximating connected facility location problems via random facility sampling and core detouring
F Eisenbrand, F Grandoni, T Rothvoß, G Schäfer
Proceeding of Nineteenth annual ACM-SIAM Symposium (SODA'08), 1174-1183, 2008
682008
Implementation of O (nm log n) weighted matchings in general graphs: the power of data structures
K Mehlhorn, G Schäfer
Journal of Experimental Algorithmics (JEA) 7, 4, 2002
632002
Connected facility location via random facility sampling and core detouring
F Eisenbrand, F Grandoni, T Rothvoß, G Schäfer
Journal of Computer and System Sciences 76 (8), 709-726, 2010
582010
Strict cost sharing schemes for Steiner forest
L Fleischer, J Könemann, S Leonardi, G Schäfer
SIAM Journal on Computing 39 (8), 3616-3632, 2010
57*2010
Coordination games on graphs
KR Apt, B de Keijzer, M Rahn, G Schäfer, S Simon
International Journal of Game Theory 46, 851-877, 2017
562017
Efficiency of restricted tolls in non-atomic network routing games
V Bonifaci, M Salek, G Schäfer
Algorithmic Game Theory: 4th International Symposium, SAGT 2011, Amalfi …, 2011
562011
Solutions to real-world instances of PSPACE-complete stacking
FG König, M Lübbecke, R Möhring, G Schäfer, I Spenke
European Symposium on Algorithms, 729-740, 2007
532007
Inefficiency of standard multi-unit auctions
B De Keijzer, E Markakis, G Schäfer, O Telelis
European Symposium on Algorithms, 385-396, 2013
522013
An efficient cost-sharing mechanism for the prize-collecting Steiner forest problem
A Gupta, J Könemann, S Leonardi, R Ravi, G Schäfer
SODA 7, 1153-1162, 2007
492007
Matching algorithms are fast in sparse random graphs
H Bast, K Mehlhorn, G Schafer, H Tamaki
Theory of Computing Systems 39, 3-14, 2006
492006
From primal-dual to cost shares and back: a stronger LP relaxation for the Steiner forest problem
J Könemann, S Leonardi, G Schäfer, S Van Zwam
Automata, Languages and Programming: 32nd International Colloquium, ICALP …, 2005
482005
Group-strategyproof cost sharing mechanisms for makespan and other scheduling problems
J Brenner, G Schäfer
Theoretical Computer Science 401 (1-3), 96-106, 2008
41*2008
Budgeted matching and budgeted matroid intersection via the gasoline puzzle
A Berger, V Bonifaci, F Grandoni, G Schäfer
International Conference on Integer Programming and Combinatorial …, 2008
352008
Topology matters: Smoothed competitiveness of metrical task systems
G Schäfer, N Sivadasan
Theoretical Computer Science 341 (1-3), 216-246, 2005
352005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20