Παρακολούθηση
Themistoklis Diamantopoulos
Themistoklis Diamantopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα issel.ee.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
User-perceived source code quality estimation based on static analysis metrics
M Papamichail, T Diamantopoulos, A Symeonidis
2016 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2016
402016
Software requirements as an application domain for natural language processing
T Diamantopoulos, M Roth, A Symeonidis, E Klein
Language Resources and Evaluation 51, 495-524, 2017
352017
From requirements to source code: a Model-Driven Engineering approach for RESTful web services
C Zolotas, T Diamantopoulos, KC Chatzidimitriou, AL Symeonidis
Automated Software Engineering 24, 791-838, 2017
322017
QualBoa: reusability-aware recommendations of source code components
T Diamantopoulos, K Thomopoulos, A Symeonidis
Proceedings of the 13th International Conference on Mining Software …, 2016
262016
Investigating the effect of global metrics in travel time forecasting
T Diamantopoulos, D Kehagias, FG König, D Tzovaras
16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2013
232013
Npm-miner: An infrastructure for measuring the quality of the npm registry
KC Chatzidimitriou, MD Papamichail, T Diamantopoulos, M Tsapanos, ...
Proceedings of the 15th International Conference on Mining Software …, 2018
212018
Versatile internet of things for agriculture: an explainable ai approach
NL Tsakiridis, T Diamantopoulos, AL Symeonidis, JB Theocharis, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 …, 2020
202020
Employing source code information to improve question-answering in stack overflow
T Diamantopoulos, A Symeonidis
2015 IEEE/ACM 12th Working Conference on Mining Software Repositories, 454-457, 2015
202015
Measuring the reusability of software components using static analysis metrics and reuse rate information
MD Papamichail, T Diamantopoulos, AL Symeonidis
Journal of Systems and Software 158, 110423, 2019
182019
Software requirements: A new domain for semantic parsers
M Roth, T Diamantopoulos, E Klein, A Symeonidis
Proceedings of the ACL 2014 Workshop on Semantic Parsing, 50-54, 2014
142014
Codecatch: Extracting source code snippets from online sources
T Diamantopoulos, G Karagiannopoulos, AL Symeonidis
Proceedings of the 6th International Workshop on Realizing Artificial …, 2018
132018
Towards Modeling the User-perceived Quality of Source Code using Static Analysis Metrics.
V Dimaridou, AC Kyprianidis, M Papamichail, TG Diamantopoulos, ...
ICSOFT, 73-84, 2017
132017
Enhancing requirements reusability through semantic modeling and data mining techniques
T Diamantopoulos, A Symeonidis
Enterprise information systems 12 (8-9), 960-981, 2018
122018
User-perceived reusability estimation based on analysis of software repositories
M Papamichail, T Diamantopoulos, I Chrysovergis, P Samlidis, ...
2018 IEEE workshop on machine learning techniques for software quality …, 2018
112018
Summarizing Software API Usage Examples Using Clustering Techniques.
N Katirtzis, T Diamantopoulos, C Sutton
FASE, 189-206, 2018
102018
Towards interpretable defect-prone component analysis using genetic fuzzy systems
T Diamantopoulos, A Symeonidis
2015 IEEE/ACM 4th International Workshop on Realizing Artificial …, 2015
82015
Designing robust strategies for continuous trading in contemporary power markets
TG Diamantopoulos, AL Symeonidis, AC Chrysopoulos
Agent-Mediated Electronic Commerce. Designing Trading Strategies and …, 2013
82013
Towards mining answer edits to extract evolution patterns in stack overflow
T Diamantopoulos, MI Sifaki, AL Symeonidis
Proceedings of the 16th International Conference on Mining Software …, 2019
72019
Employing contribution and quality metrics for quantifying the software development process
T Diamantopoulos, MD Papamichail, T Karanikiotis, KC Chatzidimitriou, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Mining Software …, 2020
62020
A mechanism for automatically summarizing software functionality from source code
C Psarras, T Diamantopoulos, A Symeonidis
2019 IEEE 19th International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20