Παρακολούθηση
Themistoklis Diamantopoulos
Themistoklis Diamantopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα issel.ee.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
User-perceived source code quality estimation based on static analysis metrics
M Papamichail, T Diamantopoulos, A Symeonidis
2016 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2016
492016
Software requirements as an application domain for natural language processing
T Diamantopoulos, M Roth, A Symeonidis, E Klein
Language Resources and Evaluation 51, 495-524, 2017
422017
Versatile internet of things for agriculture: an explainable ai approach
NL Tsakiridis, T Diamantopoulos, AL Symeonidis, JB Theocharis, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 …, 2020
332020
From requirements to source code: a Model-Driven Engineering approach for RESTful web services
C Zolotas, T Diamantopoulos, KC Chatzidimitriou, AL Symeonidis
Automated Software Engineering 24, 791-838, 2017
332017
QualBoa: reusability-aware recommendations of source code components
T Diamantopoulos, K Thomopoulos, A Symeonidis
Proceedings of the 13th International Conference on Mining Software …, 2016
332016
Measuring the reusability of software components using static analysis metrics and reuse rate information
MD Papamichail, T Diamantopoulos, AL Symeonidis
Journal of Systems and Software 158, 110423, 2019
292019
Npm-miner: An infrastructure for measuring the quality of the npm registry
KC Chatzidimitriou, MD Papamichail, T Diamantopoulos, M Tsapanos, ...
Proceedings of the 15th International Conference on Mining Software …, 2018
252018
Investigating the effect of global metrics in travel time forecasting
T Diamantopoulos, D Kehagias, FG König, D Tzovaras
16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2013
252013
Employing source code information to improve question-answering in stack overflow
T Diamantopoulos, A Symeonidis
2015 IEEE/ACM 12th Working Conference on Mining Software Repositories, 454-457, 2015
232015
Codecatch: Extracting source code snippets from online sources
T Diamantopoulos, G Karagiannopoulos, AL Symeonidis
Proceedings of the 6th International Workshop on Realizing Artificial …, 2018
192018
Enhancing requirements reusability through semantic modeling and data mining techniques
T Diamantopoulos, A Symeonidis
Enterprise information systems 12 (8-9), 960-981, 2018
162018
Towards Modeling the User-perceived Quality of Source Code using Static Analysis Metrics.
V Dimaridou, AC Kyprianidis, M Papamichail, TG Diamantopoulos, ...
ICSOFT, 73-84, 2017
152017
Software requirements: A new domain for semantic parsers
M Roth, T Diamantopoulos, E Klein, A Symeonidis
Proceedings of the ACL 2014 Workshop on Semantic Parsing, 50-54, 2014
152014
User-perceived reusability estimation based on analysis of software repositories
M Papamichail, T Diamantopoulos, I Chrysovergis, P Samlidis, ...
2018 IEEE workshop on machine learning techniques for software quality …, 2018
142018
Summarizing Software API Usage Examples Using Clustering Techniques.
N Katirtzis, T Diamantopoulos, C Sutton
FASE, 189-206, 2018
132018
Employing contribution and quality metrics for quantifying the software development process
T Diamantopoulos, MD Papamichail, T Karanikiotis, KC Chatzidimitriou, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Mining Software …, 2020
122020
Designing robust strategies for continuous trading in contemporary power markets
TG Diamantopoulos, AL Symeonidis, AC Chrysopoulos
International Workshop on Agent-Mediated Electronic Commerce, 30-44, 2012
92012
Towards analyzing contributions from software repositories to optimize issue assignment
V Matsoukas, T Diamantopoulos, MD Papamichail, AL Symeonidis
2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2020
82020
A mechanism for automatically summarizing software functionality from source code
C Psarras, T Diamantopoulos, A Symeonidis
2019 IEEE 19th International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2019
82019
Towards mining answer edits to extract evolution patterns in stack overflow
T Diamantopoulos, MI Sifaki, AL Symeonidis
Proceedings of the 16th International Conference on Mining Software …, 2019
82019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20