Παρακολούθηση
Simos Malamis
Simos Malamis
Associate Professor, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review on zinc and nickel adsorption on natural and modified zeolite, bentonite and vermiculite: examination of process parameters, kinetics and isotherms
S Malamis, E Katsou
Journal of hazardous materials 252, 428-461, 2013
5202013
Membrane bioreactors–a review on recent developments in energy reduction, fouling control, novel configurations, LCA and market prospects
P Krzeminski, L Leverette, S Malamis, E Katsou
Journal of Membrane Science 527, 207-227, 2017
3342017
A review on nitrous oxide (N2O) emissions during biological nutrient removal from municipal wastewater and sludge reject water
TM Massara, S Malamis, A Guisasola, JA Baeza, C Noutsopoulos, ...
Science of the Total Environment 596, 106-123, 2017
2312017
Demonstration plasma gasification/vitrification system for effective hazardous waste treatment
K Moustakas, D Fatta, S Malamis, K Haralambous, M Loizidou
Journal of hazardous Materials 123 (1-3), 120-126, 2005
1872005
Multi-criteria analysis for the determination of the best WEEE management scenario in Cyprus
K Rousis, K Moustakas, S Malamis, A Papadopoulos, M Loizidou
Waste Management 28 (10), 1941-1954, 2008
1532008
Removal of Cu (II) in fixed bed and batch reactors using natural zeolite and exfoliated vermiculite as adsorbents
MA Stylianou, VJ Inglezakis, KG Moustakas, SP Malamis, MD Loizidou
Desalination 215 (1-3), 133-142, 2007
1492007
Fractionation of proteins and carbohydrates of extracellular polymeric substances in a membrane bioreactor system
S Malamis, A Andreadakis
Bioresource technology 100 (13), 3350-3357, 2009
1462009
Surface water filtration using granular media and membranes: A review
J Hoslett, TM Massara, S Malamis, D Ahmad, I van den Boogaert, ...
Science of the Total Environment 639, 1268-1282, 2018
1182018
Regeneration of natural zeolite polluted by lead and zinc in wastewater treatment systems
E Katsou, S Malamis, M Tzanoudaki, KJ Haralambous, M Loizidou
Journal of hazardous materials 189 (3), 773-786, 2011
1072011
Use of ultrafiltration membranes and aluminosilicate minerals for nickel removal from industrial wastewater
E Katsou, S Malamis, KJ Haralambous, M Loizidou
Journal of Membrane Science 360 (1-2), 234-249, 2010
1012010
Industrial wastewater pre-treatment for heavy metal reduction by employing a sorbent-assisted ultrafiltration system
E Katsou, S Malamis, KJ Haralambous
Chemosphere 82 (4), 557-564, 2011
932011
Performance of a membrane bioreactor used for the treatment of wastewater contaminated with heavy metals
E Katsou, S Malamis, M Loizidou
Bioresource technology 102 (6), 4325-4332, 2011
822011
Recovery of volatile fatty acids from fermentation of sewage sludge in municipal wastewater treatment plants
S Longo, E Katsou, S Malamis, N Frison, D Renzi, F Fatone
Bioresource technology 175, 436-444, 2015
812015
Assessment of metal removal, biomass activity and RO concentrate treatment in an MBR–RO system
S Malamis, E Katsou, K Takopoulos, P Demetriou, M Loizidou
Journal of hazardous materials 209, 1-8, 2012
782012
Structural and chemical characterization of long-term reverse osmosis membrane fouling in a full scale desalination plant
N Melián-Martel, JJ Sadhwani, S Malamis, M Ochsenkühn-Petropoulou
Desalination 305, 44-53, 2012
742012
Development of a novel process integrating the treatment of sludge reject water and the production of polyhydroxyalkanoates (PHAs)
N Frison, E Katsou, S Malamis, A Oehmen, F Fatone
Environmental science & technology 49 (18), 10877-10885, 2015
702015
Integrating the selection of PHA storing biomass and nitrogen removal via nitrite in the main wastewater treatment line
N Basset, E Katsou, N Frison, S Malamis, J Dosta, F Fatone
Bioresource technology 200, 820-829, 2016
672016
Biological nutrients removal from the supernatant originating from the anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste
S Malamis, E Katsou, S Di Fabio, D Bolzonella, F Fatone
Critical reviews in biotechnology 34 (3), 244-257, 2014
552014
Analysis of results from the operation of a pilot plasma gasification/vitrification unit for optimizing its performance
K Moustakas, G Xydis, S Malamis, KJ Haralambous, M Loizidou
Journal of hazardous materials 151 (2-3), 473-480, 2008
532008
Biological nutrients removal via nitrite from the supernatant of anaerobic co-digestion using a pilot-scale sequencing batch reactor operating under transient conditions
N Frison, E Katsou, S Malamis, D Bolzonella, F Fatone
Chemical engineering journal 230, 595-604, 2013
502013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20