Παρακολούθηση
Maria Fotaki
Maria Fotaki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ethos is destiny: Organizational values and compliance in corporate governance
M Fotaki, S Lioukas, I Voudouris
Journal of Business Ethics 166 (1), 19-37, 2020
472020
Human resources turnover as an asset acquisition, accumulation and divesture process
M Fotaki, RN Markellos, M Mania
Athens University of Economics and Business, Working Paper, 2009
222009
More accountable, more ethical, yet less trusted: Misplaced corporate governance in the era of big data
M Fotaki, I Voudouris, S Lioukas, S Zyglidopoulos
British Journal of Management 32 (4), 947-968, 2021
142021
Human resources turnover as an asset acquisition and divestiture process: Evidence from the UK football industry
M Fotaki, A Kourtis, R Markellos
International Journal of Finance & Economics 28 (3), 2696-2711, 2023
72023
Human Resources Turnover as an Asset Acquisition and Divestiture Process
M Fotaki, A Kourtis, RN Markellos
Available at SSRN 2606727, 2021
12021
Decoupling corporate governance adoption from implementation: the effect of managerial attitudes
M Fotaki, S Lioukas, SC Zyglidopoulos
Academy of Management Proceedings 2015 (1), 14905, 2015
12015
Counteracting Stigma Through Corporate Social Performance and Emotions
SC Zyglidopoulos, NA Gardberg, L Illia, M Fotaki
Academy of Management Proceedings 2020 (1), 10299, 2020
2020
Coupling compliance with values: an integrative approach to effective corporate governance
M Fotaki
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα …, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8