Παρακολούθηση
Marcella Cornia
Marcella Cornia
Tenure-Track Assistant Professor, University of Modena and Reggio Emilia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predicting Human Eye Fixations via an LSTM-based Saliency Attentive Model
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
IEEE Transactions on Image Processing 27 (10), 5142-5154, 2018
4862018
Meshed-Memory Transformer for Image Captioning
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020
4472020
A Deep Multi-Level Network for Saliency Prediction
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
International Conference on Pattern Recognition, 2016
3322016
Show, Control and Tell: A Framework for Generating Controllable and Grounded Captions
M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
1132019
Art2Real: Unfolding the Reality of Artworks via Semantically-Aware Image-to-Image Translation
M Tomei, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
822019
Paying More Attention to Saliency: Image Captioning with Saliency and Context Attention
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2018
802018
From Show to Tell: A Survey on Deep Learning-based Image Captioning
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, S Cascianelli, G Fiameni, R Cucchiara
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022
42*2022
Modeling Multimodal Cues in a Deep Learning-based Framework for Emotion Recognition in the Wild
S Pini, OB Ahmed, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara, B Huet
ACM International Conference on Multimodal Interaction, 2017
382017
Multimodal Attention Networks for Low-Level Vision-and-Language Navigation
F Landi, L Baraldi, M Cornia, M Corsini, R Cucchiara
Computer Vision and Image Understanding, 1-10, 2021
35*2021
Explaining Digital Humanities by Aligning Images and Textual Descriptions
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
Pattern Recognition Letters 129, 166-172, 2020
272020
Artpedia: A New Visual-Semantic Dataset with Visual and Contextual Sentences in the Artistic Domain
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
International Conference on Image Analysis and Processing, 2019
272019
Aligning Text and Document Illustrations: Towards Visually Explainable Digital Humanities
L Baraldi, M Cornia, C Grana, R Cucchiara
International Conference on Pattern Recognition, 2018
252018
Visual Saliency for Image Captioning in New Multimedia Services
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops, 2017
232017
Multi-Level Net: A Visual Saliency Prediction Model
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
European Conference on Computer Vision Workshops, 2016
222016
Working Memory Connections for LSTM
F Landi, L Baraldi, M Cornia, R Cucchiara
Neural Networks, 1-23, 2021
212021
M-VAD Names: A Dataset for Video Captioning with Naming
S Pini, M Cornia, F Bolelli, L Baraldi, R Cucchiara
Multimedia Tools and Applications 78 (10), 14007-14027, 2019
212019
SAM: Pushing the Limits of Saliency Prediction Models
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 2018
192018
SMArT: Training Shallow Memory-aware Transformers for Robotic Explainability
M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2020
172020
Explore and Explain: Self-Supervised Navigation and Recounting
R Bigazzi, F Landi, M Cornia, S Cascianelli, L Baraldi, R Cucchiara
International Conference on Pattern Recognition, 2020
122020
A Unified Cycle-Consistent Neural Model for Text and Image Retrieval
M Cornia, L Baraldi, HR Tavakoli, R Cucchiara
Multimedia Tools and Applications, 1-22, 2020
112020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20