Παρακολούθηση
Céline Beauval
Céline Beauval
Researcher, ISTerre IRD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-grenoble-alpes.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward a ground-motion logic tree for probabilistic seismic hazard assessment in Europe
E Delavaud, F Cotton, S Akkar, F Scherbaum, L Danciu, C Beauval, ...
Journal of Seismology 16 (3), 451-473, 2012
2642012
Motion of continental slivers and creeping subduction in the northern Andes
JM Nocquet, JC Villegas-Lanza, M Chlieh, PA Mothes, F Rolandone, ...
Nature Geoscience 7 (4), 287-291, 2014
2252014
Estimating background activity based on interevent-time distribution
S Hainzl, F Scherbaum, C Beauval
Bulletin of the Seismological Society of America 96 (1), 313-320, 2006
1922006
Locations and magnitudes of historical earthquakes in the Sierra of Ecuador (1587–1996)
C Beauval, H Yepes, WH Bakun, J Egred, A Alvarado, JC Singaucho
Geophysical Journal International 181 (3), 1613-1633, 2010
1332010
A new view for the geodynamics of Ecuador: Implication in seismogenic source definition and seismic hazard assessment
H Yepes, L Audin, A Alvarado, C Beauval, J Aguilar, Y Font, F Cotton
Tectonics 35 (5), 1249-1279, 2016
1122016
On the testing of ground‐motion prediction equations against small‐magnitude data
C Beauval, H Tasan, A Laurendeau, E Delavaud, F Cotton, P Guéguen, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 102 (5), 1994-2007, 2012
1042012
An earthquake catalog for seismic hazard assessment in Ecuador
C Beauval, H Yepes, P Palacios, M Segovia, A Alvarado, Y Font, J Aguilar, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 103 (2A), 773-786, 2013
952013
Can Strong-Motion Observations be Used to Constrain Probabilistic Seismic-Hazard Estimates? Can Strong-Motion Observations be Used to Constrain Probabilistic Seismic-Hazard …
C Beauval, PY Bard, S Hainzl, P Gueguen
Bulletin of the Seismological Society of America 98 (2), 509-520, 2008
682008
Quantifying sensitivities of PSHA for France to earthquake catalog uncertainties, truncation of ground-motion variability, and magnitude limits
C Beauval, O Scotti
Bulletin of the Seismological Society of America 94 (5), 1579-1594, 2004
612004
A new seismic hazard model for Ecuador
C Beauval, J Marinière, H Yepes, L Audin, JM Nocquet, A Alvarado, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 108 (3A), 1443-1464, 2018
602018
The role of seismicity models in probabilistic seismic hazard estimation: comparison of a zoning and a smoothing approach
C Beauval, O Scotti, F Bonilla
Geophysical Journal International 165 (2), 584-595, 2006
562006
Quantification of frequency-dependent lengthening of seismic ground-motion duration due to local geology: Applications to the Volvi area (Greece)
C Beauval, PY Bard, P Moczo, J Kristek
Bulletin of the Seismological Society of America 93 (1), 371-385, 2003
482003
Probabilistic seismic hazard estimation in low-seismicity regions considering non-Poissonian seismic occurrence
C Beauval, S Hainzl, F Scherbaum
Geophysical Journal International 164 (3), 543-550, 2006
382006
The 2020 update of the European seismic hazard model: model overview
L Danciu, S Nandan, C Reyes, R Basili, G Weatherill, C Beauval, ...
EFEHR Tech Rep 1, v1, 2021
332021
Coherence between geodetic and seismic deformation in a context of slow tectonic activity (SW Alps, France)
A Walpersdorf, C Sue, S Baize, N Cotte, P Bascou, C Beauval, P Collard, ...
Journal of Geodynamics 85, 58-65, 2015
282015
Testing probabilistic seismic hazard estimates against accelerometric data in two countries: France and Turkey
H Tasan, C Beauval, A Helmstetter, A Sandikkaya, P Guéguen
Geophysical Journal International 198 (3), 1554-1571, 2014
282014
Comparison of Observed Ground‐Motion Attenuation for the 16 April 2016 Mw 7.8 Ecuador Megathrust Earthquake and Its Two Largest Aftershocks with Existing …
C Beauval, J Marinière, A Laurendeau, JC Singaucho, C Viracucha, ...
Seismological Research Letters 88 (2A), 287-299, 2017
232017
The impact of the spatial uniform distribution of seismicity on probabilistic seismic-hazard estimation
C Beauval, S Hainzl, F Scherbaum
Bulletin of the Seismological Society of America 96 (6), 2465-2471, 2006
232006
Probabilistic seismic‐hazard assessment in Quito, estimates and uncertainties
C Beauval, H Yepes, L Audin, A Alvarado, JM Nocquet, D Monelli, ...
Seismological Research Letters 85 (6), 1316-1327, 2014
212014
Analyse des incertitudes dans une estimation probabiliste de l'aléa sismique, exemple de la France
C Beauval
Université Joseph-Fourier-Grenoble I, 2003
202003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20