Παρακολούθηση
Pavlos S. Efraimidis
Pavlos S. Efraimidis
Professor, ECE, Democritus University of Thrace and affiliated member of Athena RC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Weighted random sampling with a reservoir
PS Efraimidis, PG Spirakis
Information processing letters 97 (5), 181-185, 2006
4002006
A blockchain-based notarization service for biomedical knowledge retrieval
AS Kleinaki, P Mytis-Gkometh, G Drosatos, PS Efraimidis, E Kaldoudi
Computational and structural biotechnology journal 16, 288-297, 2018
1122018
Weighted random sampling over data streams
PS Efraimidis
Algorithms, Probability, Networks, and Games: Scientific Papers and Essays …, 2015
772015
Weighted random sampling
P Efraimidis, P Spirakis
Encyclopedia of algorithms, 1024-1027, 2008
632008
Federated neural collaborative filtering
V Perifanis, PS Efraimidis
Knowledge-Based Systems 242, 108441, 2022
542022
Privacy-preserving computation of participatory noise maps in the cloud
G Drosatos, PS Efraimidis, IN Athanasiadis, M Stevens, E D’Hondt
Journal of Systems and Software 92, 170-183, 2014
532014
Notarization of knowledge retrieval from biomedical repositories using blockchain technology
P Mytis-Gkometh, G Drosatos, PS Efraimidis, E Kaldoudi
Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health: ICBHI 2017 …, 2018
492018
A privacy-preserving cloud computing system for creating participatory noise maps
G Drosatos, PS Efraimidis, IN Athanasiadis, E D'Hondt, M Stevens
2012 IEEE 36th Annual Computer Software and Applications Conference, 581-586, 2012
482012
Reengineering the user: privacy concerns about personal data on smartphones
M Tsavli, PS Efraimidis, V Katos, L Mitrou
Information & Computer Security 23 (4), 394-405, 2015
432015
Existence, uniqueness and asymptotic behavior of the solutions of a fuzzy differential equation with piecewise constant argument
G Papaschinopoulos, G Stefanidou, P Efraimidis
Information Sciences 177 (18), 3855-3870, 2007
422007
Versatile query scrambling for private web search
A Arampatzis, G Drosatos, PS Efraimidis
Information Retrieval Journal 18, 331-358, 2015
372015
A query scrambler for search privacy on the internet
A Arampatzis, PS Efraimidis, G Drosatos
Information retrieval 16, 657-679, 2013
362013
myVisitPlanner GR: Personalized Itinerary Planning System for Tourism
I Refanidis, C Emmanouilidis, I Sakellariou, A Alexiadis, RA Koutsiamanis, ...
Artificial Intelligence: Methods and Applications: 8th Hellenic Conference …, 2014
342014
FedPOIRec: Privacy-preserving federated poi recommendation with social influence
V Perifanis, G Drosatos, G Stamatelatos, PS Efraimidis
Information Sciences 623, 767-790, 2023
312023
Revealing the political affinity of online entities through their Twitter followers
G Stamatelatos, S Gyftopoulos, G Drosatos, PS Efraimidis
Information Processing & Management 57 (2), 102172, 2020
302020
Towards privacy in personal data management
PS Efraimidis, G Drosatos, F Nalbadis, A Tasidou
Information Management & Computer Security 17 (4), 311-329, 2009
272009
Pythia: A privacy-enhanced personalized contextual suggestion system for tourism
G Drosatos, PS Efraimidis, A Arampatzis, G Stamatelatos, IN Athanasiadis
2015 IEEE 39th Annual Computer Software and Applications Conference 2, 822-827, 2015
252015
A game-theoretic analysis of preventing spam over Internet Telephony via audio CAPTCHA-based authentication
Y Soupionis, RA Koutsiamanis, P Efraimidis, D Gritzalis
Journal of Computer Security 22 (3), 383-413, 2014
252014
Blockchain applications in agriculture: A scoping review
A Sendros, G Drosatos, PS Efraimidis, NC Tsirliganis
Applied Sciences 12 (16), 8061, 2022
232022
Privacy-preserving statistical analysis on ubiquitous health data
G Drosatos, PS Efraimidis
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 8th International …, 2011
222011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20