Παρακολούθηση
Dale Durran
Dale Durran
Professor of Atmospheric Sciences, University of Washington
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uw.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Numerical methods for wave equations in geophysical fluid dynamics
DR Durran
Springer Science & Business Media, 1999
1241*1999
An upper boundary condition permitting internal gravity wave radiation in numerical mesoscale models
JB Klemp, DR Durran
Monthly Weather Review 111 (3), 430-444, 1983
7051983
Mountain waves and downslope winds
RM Banta, G Berri, W Blumen, DJ Carruthers, GA Dalu, DR Durran, ...
Atmospheric processes over complex terrain, 59-81, 1990
5471990
A compressible model for the simulation of moist mountain waves
DR Durran, JB Klemp
Monthly Weather Review 111 (12), 2341-2361, 1983
5431983
Observations of thermally developed wind systems in mountainous terrain
RM Banta, G Berri, W Blumen, DJ Carruthers, GA Dalu, DR Durran, ...
Atmospheric processes over complex terrain, 5-42, 1990
5181990
Numerical methods for fluid dynamics: With applications to geophysics
DR Durran
Springer Science & Business Media, 2010
5172010
On the effects of moisture on the Brunt-Väisälä frequency
DR Durran, JB Klemp
Journal of Atmospheric Sciences 39 (10), 2152-2158, 1982
4961982
Another look at downslope windstorms. Part I: The development of analogs to supercritical flow in an infinitely deep, continuously stratified fluid
DR Durran
Journal of Atmospheric Sciences 43 (21), 2527-2543, 1986
4721986
Improving the anelastic approximation
DR Durran
Journal of the atmospheric sciences 46 (11), 1453-1461, 1989
4181989
Numerical simulations of convectively generated stratospheric gravity waves
R Fovell, D Durran, JR Holton
Journal of Atmospheric Sciences 49 (16), 1427-1442, 1992
3951992
The gravity wave response above deep convection in a squall line simulation
MJ Alexander, JR Holton, DR Durran
Journal of the Atmospheric Sciences 52 (NAS 1.26: 202110), 1995
3221995
The third-order Adams-Bashforth method: An attractive alternative to leapfrog time differencing
DR Durran
Monthly weather review 119 (3), 702-720, 1991
3141991
Interaction of low-level flow with the western Ghat Mountains and offshore convection in the summer monsoon
RL Grossman, DR Durran
Monthly Weather Review 112 (4), 652-672, 1984
2661984
The dynamics of mountain-wave-induced rotors
JD Doyle, DR Durran
Journal of the Atmospheric Sciences 59 (2), 186-201, 2002
2652002
Vortex formation and vortex shedding in continuously stratified flows past isolated topography
C Schär, DR Durran
Journal of the atmospheric sciences 54 (4), 534-554, 1997
2531997
A numerical study of three-dimensional gravity waves triggered by deep tropical convection and their role in the dynamics of the QBO
C Piani, D Durran, MJ Alexander, JR Holton
Journal of the Atmospheric Sciences 57 (22), 3689-3702, 2000
2492000
Can machines learn to predict weather? Using deep learning to predict gridded 500‐hPa geopotential height from historical weather data
JA Weyn, DR Durran, R Caruana
Journal of Advances in Modeling Earth Systems 11 (8), 2680-2693, 2019
2452019
Improving Data‐Driven Global Weather Prediction Using Deep Convolutional Neural Networks on a Cubed Sphere
JA Weyn, DR Durran, R Caruana
Journal of Advances in Modeling Earth Systems 12 (9), e2020MS002109, 2020
2422020
Another look at downslope winds. Part II: Nonlinear amplification beneath wave-overturning layers
DR Durran, JB Klemp
Journal of Atmospheric Sciences 44 (22), 3402-3412, 1987
2181987
Atmospheric processes over complex terrain
W Blumen
Springer, 2016
2012016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20