Παρακολούθηση
Dong Min Kim
Dong Min Kim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sch.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless Access for Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC): Principles and Building Blocks
P Popovski, JJ Nielsen, C Stefanovic, E Carvalho, E Strom, ...
IEEE Network 32 (2), 16 - 23, 2018
3242018
Analysis of latency and MAC-layer performance for class a LoRaWAN
RB Sørensen, DM Kim, JJ Nielsen, P Popovski
IEEE Wireless Communications Letters 6 (5), 566-569, 2017
962017
Assessment of LTE wireless access for monitoring of energy distribution in the smart grid
GC Madueño, JJ Nielsen, DM Kim, NK Pratas, Č Stefanović, P Popovski
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (3), 675-688, 2016
812016
Feasibility of Cognitive Machine-to-Machine Communication Using Cellular Bands
HL Lee, DM Kim, YJ Hwang, SM Yu, SL Kim
IEEE Wireless Communications 20 (2), 97-103, 2013
512013
An enhanced access reservation protocol with a partial preamble transmission mechanism in NB-IoT systems
T Kim, DM Kim, N Pratas, P Popovski, DK Sung
IEEE Communications Letters 21 (10), 2270-2273, 2017
502017
Ultra-reliable low-latency communication (URLLC): principles and building blocks
P Popovski, JJ Nielsen, C Stefanovic, E de Carvalho, E Ström, ...
arXiv preprint arXiv:1708.07862, 2017
352017
A tractable model of the LTE access reservation procedure for machine-type communications
JJ Nielsen, DM Kim, GC Madueno, NK Pratas, P Popovski
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
262015
CoMPflex: CoMP for in-band wireless full duplex
H Thomsen, P Popovski, E De Carvalho, NK Pratas, DM Kim, F Boccardi
IEEE Wireless Communications Letters 5 (2), 144-147, 2015
252015
Data aggregation and packet bundling of uplink small packets for monitoring applications in LTE
DM Kim, RB Sorensen, K Mahmood, ON Osterbo, A Zanella, P Popovski
IEEE Network 31 (6), 32-38, 2017
192017
Revisiting frequency reuse towards supporting ultra-reliable ubiquitous-rate communication
J Park, DM Kim, P Popovski, SL Kim
2017 15th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad …, 2017
162017
Method for routing message in wireless network based on relay probability
GJ Jin, BS Kim, CS Pyo, JS Chae, YJ Hwang, DM Kim, SL Kim
US Patent App. 12/185,506, 2009
162009
Reliable uplink communication through double association in wireless heterogeneous networks
DM Kim, P Popovski
IEEE Wireless Communications Letters 5 (3), 312-315, 2016
152016
Multi-channel access solutions for 5G new radio
NH Mahmood, D Laselva, D Palacios, M Emara, MC Filippou, DM Kim, ...
2019 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshop (WCNCW …, 2019
132019
Full duplex emulation via spatial separation of half duplex nodes in a planar cellular network
H Thomsen, DM Kim, P Popovski, NK Pratas, E De Carvalho
2016 IEEE 17th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2016
132016
An Iterative Algorithm for Optimal Carrier Sensing Threshold in Random CSMA/CA Wireless Networks
DM Kim, SL Kim
IEEE Communication Letters 17 (11), 2076-2079, 2013
122013
Wireless sensor network using dynamic message routing algorithm and method of controlling the wireless sensor network
GJ Jin, BS Kim, CS Pyo, JS Chae, YJ Hwang, DM Kim, SL Kim
US Patent App. 12/175,842, 2009
112009
Hybrid precoding for massive MIMO systems in cloud RAN architecture with capacity-limited fronthauls
J Park, DM Kim, E De Carvalho, CN Manchón
arXiv preprint arXiv:1709.07963, 2017
102017
Random basketball routing for ZigBee based sensor networks
DM Kim, YJ Hwang, SL Kim, GJ Jin, BS Kim
arXiv preprint arXiv:1312.5794, 2013
102013
Delay performance of two-stage access in cellular Internet-of-Things networks
J Kim, HK Lee, DM Kim, SL Kim
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (4), 3521-3533, 2017
92017
Massive MIMO functionality splits based on hybrid analog-digital precoding in a C-RAN architecture
DM Kim, J Park, E De Carvalho, CN Manchon
2017 51st Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, 1527-1531, 2017
82017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20