Παρακολούθηση
Linas Baltrunas
Linas Baltrunas
Netflix
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wayfair.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Session-based recommendations with recurrent neural networks
B Hidasi, A Karatzoglou, L Baltrunas, D Tikk
arXiv preprint arXiv:1511.06939, 2015
21392015
Multiverse recommendation: n-dimensional tensor factorization for context-aware collaborative filtering
A Karatzoglou, X Amatriain, L Baltrunas, N Oliver
Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems, 79-86, 2010
9982010
Group recommendations with rank aggregation and collaborative filtering
L Baltrunas, T Makcinskas, F Ricci
Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems, 119-126, 2010
5722010
Matrix factorization techniques for context aware recommendation
L Baltrunas, B Ludwig, F Ricci
Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems, 301-304, 2011
4282011
Climf: learning to maximize reciprocal rank with collaborative less-is-more filtering
Y Shi, A Karatzoglou, L Baltrunas, M Larson, N Oliver, A Hanjalic
Proceedings of the sixth ACM conference on Recommender systems, 139-146, 2012
4112012
Climf: learning to maximize reciprocal rank with collaborative less-is-more filtering
Y Shi, A Karatzoglou, L Baltrunas, M Larson, N Oliver, A Hanjalic
Proceedings of the sixth ACM conference on Recommender systems, 139-146, 2012
4112012
Context relevance assessment and exploitation in mobile recommender systems
L Baltrunas, B Ludwig, S Peer, F Ricci
Personal and Ubiquitous Computing 16, 507-526, 2012
3592012
Towards time-dependant recommendation based on implicit feedback
L Baltrunas, X Amatriain
Workshop on context-aware recommender systems (CARS’09), 25-30, 2009
3192009
Tfmap: optimizing map for top-n context-aware recommendation
Y Shi, A Karatzoglou, L Baltrunas, M Larson, A Hanjalic, N Oliver
Proceedings of the 35th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2012
2672012
Incarmusic: Context-aware music recommendations in a car
L Baltrunas, M Kaminskas, B Ludwig, O Moling, F Ricci, A Aydin, KH Lüke, ...
E-Commerce and Web Technologies: 12th International Conference, EC-Web 2011 …, 2011
2522011
Context-based splitting of item ratings in collaborative filtering
L Baltrunas, F Ricci
Proceedings of the third ACM conference on Recommender systems, 245-248, 2009
2172009
Learning to rank for recommender systems
A Karatzoglou, L Baltrunas, Y Shi
Proceedings of the 7th ACM Conference on Recommender Systems, 493-494, 2013
1542013
Coverage, redundancy and size-awareness in genre diversity for recommender systems
S Vargas, L Baltrunas, A Karatzoglou, P Castells
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 209-216, 2014
1532014
Experimental evaluation of context-dependent collaborative filtering using item splitting
L Baltrunas, F Ricci
User Modeling and User-Adapted Interaction 24, 7-34, 2014
1292014
Climbing the app wall: enabling mobile app discovery through context-aware recommendations
A Karatzoglou, L Baltrunas, K Church, M Böhmer
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
1262012
Gaussian process factorization machines for context-aware recommendations
TV Nguyen, A Karatzoglou, L Baltrunas
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
1002014
Frappe: Understanding the usage and perception of mobile app recommendations in-the-wild
L Baltrunas, K Church, A Karatzoglou, N Oliver
arXiv preprint arXiv:1505.03014, 2015
962015
Context-aware places of interest recommendations for mobile users
L Baltrunas, B Ludwig, S Peer, F Ricci
Design, User Experience, and Usability. Theory, Methods, Tools and Practice …, 2011
682011
Context-dependent items generation in collaborative filtering
L Baltrunas, F Ricci
Proceedings of the 2009 Workshop on Context-Aware Recommender Systems, 22-25, 2009
582009
xCLiMF: optimizing expected reciprocal rank for data with multiple levels of relevance
Y Shi, A Karatzoglou, L Baltrunas, M Larson, A Hanjalic
Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender systems, 431-434, 2013
562013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20