Παρακολούθηση
Lazaros Lazaridis
Lazaros Lazaridis
PhD student at University of West Mecedonia Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Online Dynamic Examination System (ODES) based on open source software tools
GF Fragulis, M Papatsimouli, L Lazaridis, IA Skordas
Software Impacts 7, 100046, 2021
262021
ODES: an online dynamic examination system based on a CMS Wordpress plugin
GF Fragulis, L Lazaridis, M Papatsimouli, IA Skordas
2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2018
202018
Hitboxes: A survey about collision detection in video games
L Lazaridis, M Papatsimouli, KF Kollias, P Sarigiannidis, GF Fragulis
International Conference on Human-Computer Interaction, 314-326, 2021
172021
A synchronous-asynchronous tele-education platform
L Lazaridis, M Papatsimouli, GF Fragulis
International Journal of Smart Technology and Learning 1 (2), 122-139, 2019
142019
Internet of things (IOT) awareness in Greece
M Papatsimouli, L Lazaridis, D Ziouzios, M Dasygenis, G Fragulis
SHS Web of Conferences 139, 03013, 2022
132022
Generative Adversarial Networks: A systematic review and applications
DC Asimopoulos, M Nitsiou, L Lazaridis, GF Fragulis
SHS Web of Conferences 139, 03012, 2022
102022
Speak with signs: Active learning platform for Greek Sign Language, English Sign Language, and their translation
M Papatsimouli, L Lazaridis, KF Kollias, I Skordas, GF Fragulis
arXiv preprint arXiv:2012.11981, 2020
102020
Cyberbullying and traditional bullying in Greece: an empirical study
M Papatsimouli, J Skordas, L Lazaridis, E Michailidi, V Saprikis, ...
arXiv preprint arXiv:1904.07188, 2019
82019
SATEP: Synchronous-asynchronous tele-education platform
L Lazaridis, M Papatsimouli, GF Fragulis
Proceedings of the SouthEast European Design Automation, Computer …, 2016
72016
A survey on federated learning applications in healthcare, finance, and data privacy/data security
T Nevrataki, A Iliadou, G Ntolkeras, I Sfakianakis, L Lazaridis, ...
AIP Conference Proceedings 2909 (1), 2023
42023
Real Time Sign Language Translation Systems: A review study
M Papatsimouli, KF Kollias, L Lazaridis, G Maraslidis, H Michailidis, ...
2022 11th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2022
42022
Auto Generating Maps in a 2D Environment
L Lazaridis, KF Kollias, G Maraslidis, H Michailidis, M Papatsimouli, ...
International Conference on Human-Computer Interaction, 40-50, 2022
12022
GrfKids: Development of a Greek language teaching platform via a Learning Management System for primary school pupils with Russian as a mother tongue
E Michailidi, I Skordas, M Papatsimouli, L Lazaridis, H Michailidis, ...
The ACM Chapter International Conference on Educational Technology, Language …, 2019
12019
Check for updates Auto Generating Maps in a 2D Environment
L Lazaridis, KF Kollias, G Maraslidis, H Michailidis, M Papatsimouli, ...
HCI in Games: 4th International Conference, HCI-Games 2022, Held as Part of …, 2022
2022
Development of a Greek language teaching platform for primary school pupils
E Michailidi, I Skordas, M Papatsimouli, L Lazaridis, H Michailidis, ...
2021
A Greek language teaching platform for primary school pupils
E Michailidi, I Skordas, M Papatsimouli, L Lazaridis, H Michailidis, ...
arXiv preprint arXiv:1908.00337, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16