Παρακολούθηση
George P. Kafentzis
George P. Kafentzis
Computer Science Department, University of Crete & Hyfe Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Fast Method for High-Resolution Voiced/Unvoiced Detection and Glottal Closure/Opening Instant Estimation of Speech
AI Koutrouvelis, GP Kafentzis, ND Gaubitch, R Heusdens
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (2), 316-328, 2015
372015
An extension of the adaptive quasi-harmonic model
GP Kafentzis, Y Pantazis, O Rosec, Y Stylianou
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
252012
Time-scale modifications based on a full-band adaptive harmonic model
GP Kafentzis, G Degottex, O Rosec, Y Stylianou
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
172013
Glottal inverse filtering using stabilised weighted linear prediction
GP Kafentzis, Y Stylianou, P Alku
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
162011
Pitch modifications of speech based on an adaptive harmonic model
GP Kafentzis, G Degottex, O Rosec, Y Stylianou
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
132014
Robust full-band adaptive sinusoidal analysis and synthesis of speech
GP Kafentzis, O Rosec, Y Stylianou
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
122014
On the modeling of voiceless stop sounds of speech using adaptive quasi-harmonic models
GP Kafentzis, O Rosec, Y Stylianou
Thirteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2012
112012
Full-band quasi-harmonic analysis and synthesis of musical instrument sounds with adaptive sinusoids
M Caetano, GP Kafentzis, A Mouchtaris, Y Stylianou
Applied Sciences 6 (5), 127, 2016
82016
Evaluating how well filtered white noise models the residual from sinusoidal modeling of musical instrument sounds
M Caetano, G Kafentzis, G Degottex, A Mouchtaris, Y Stylianou
2013 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and …, 2013
82013
High-resolution sinusoidal modeling of unvoiced speech
GP Kafentzis, Y Stylianou
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
72016
Analysis of emotional speech using an adaptive sinusoidal model
GP Kafentzis, T Yakoumaki, A Mouchtaris, Y Stylianou
2014 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1492-1496, 2014
72014
Effect of face mask and noise on word recognition by children and adults
A Sfakianaki, GP Kafentzis, D Kiagiadaki, G Vlahavas
Proceedings of the ExLing, 2021
62021
Adaptive sinusoidal modeling of percussive musical instrument sounds
M Caetano, GP Kafentzis, A Mouchtaris, Y Stylianou
21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013), 1-5, 2013
52013
Emotional speech classification using adaptive sinusoidal modelling
T Yakoumaki, GP Kafentzis, Y Stylianou
Fifteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2014
42014
On the inverse filtering of speech
G Kafentzis
Master's thesis, Dept. Comput. Sci., Univ. Crete, Crete, Greece, 2010
42010
On the glottal flow derivative waveform and its properties
G Kafentzis
tech. rep., University of Crete, 2008
32008
Adaptive modeling of synthetic nonstationary sinusoids
MF Caetano, GP Kafentzis, A Mouchtaris
22015
Investigating Graph-based Features for Speech Emotion Recognition
A Pentari, G Kafentzis, M Tsiknakis
2022 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics …, 2022
12022
An Acoustic Study of Greek Voiceless Stops
K Nicolaidis, A Sfakianaki, G Vlahavas, G Kafentzis
International Congress of Phonetic Sciences, 2019
12019
Predicting Tuberculosis from Real-World Cough Audio Recordings and Metadata
GP Kafentzis, S Tetsing, J Brew, L Jover, M Galvosas, C Chaccour, ...
arXiv preprint arXiv:2307.04842, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20