Παρακολούθηση
georgios l. giannaris
georgios l. giannaris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time series analysis in chaotic diode resonator circuit
MP Hanias, G Giannaris, A Spyridakis, A Rigas
Chaos, Solitons & Fractals 27 (2), 569-573, 2006
692006
Independent motion control of a tower crane through wireless sensor and actuator networks
FN Koumboulis, ND Kouvakas, GL Giannaris, D Vouyioukas
Isa Transactions 60, 312-320, 2016
162016
Towards Remote Control of Planar Redundant Robotic Manipulators
GL Giannaris, ND Kouvakas, FN Koumboulis, D Vouyioukas
2017 IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems …, 2017
42017
Switching wireless control for longitudinal quadrotor maneuvers
GL Giannaris, ND Kouvakas, FN Koumboulis, D Vouyioukas
Journal of Intelligent & Robotic Systems 102 (2), 1-21, 2021
32021
Wireless longitudinal motion controller design for quadrotors
ND Kouvakas, FN Koumboulis, GL Giannaris, D Vouyioukas
2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 1350-1358, 2020
32020
Towards wireless control for a permanent magnet synchronous motor
ND Kouvakas, FN Koumboulis, GL Giannaris, D Vouyioukas
Proceedings of the 2014 IEEE Emerging Technology and Factory Automation …, 2014
12014
Real time control for wireless networked multi-channel systems with safe switching techniques
G Giannaris
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7