Παρακολούθηση
Robert Gmyr
Robert Gmyr
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Amoebot-a new model for programmable matter
Z Derakhshandeh, S Dolev, R Gmyr, AW Richa, C Scheideler, ...
Proceedings of the 26th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and …, 2014
1182014
Universal shape formation for programmable matter
Z Derakhshandeh, R Gmyr, AW Richa, C Scheideler, T Strothmann
Proceedings of the 28th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and …, 2016
912016
Leader election and shape formation with self-organizing programmable matter
Z Derakhshandeh, R Gmyr, T Strothmann, R Bazzi, AW Richa, ...
DNA Computing and Molecular Programming: 21st International Conference, DNA …, 2015
712015
An algorithmic framework for shape formation problems in self-organizing particle systems
Z Derakhshandeh, R Gmyr, AW Richa, C Scheideler, T Strothmann
Proceedings of the Second Annual International Conference on Nanoscale …, 2015
622015
TED: A pretrained unsupervised summarization model with theme modeling and denoising
Z Yang, C Zhu, R Gmyr, M Zeng, X Huang, E Darve
arXiv preprint arXiv:2001.00725, 2020
612020
Improved leader election for self-organizing programmable matter
JJ Daymude, R Gmyr, AW Richa, C Scheideler, T Strothmann
Algorithms for Sensor Systems: 13th International Symposium on Algorithms …, 2017
602017
Universal coating for programmable matter
Z Derakhshandeh, R Gmyr, AW Richa, C Scheideler, T Strothmann
Theoretical Computer Science 671, 56-68, 2017
542017
On the runtime of universal coating for programmable matter
JJ Daymude, Z Derakhshandeh, R Gmyr, A Porter, AW Richa, ...
Natural Computing 17, 81-96, 2018
412018
A Federated Approach in Training Acoustic Models.
D Dimitriadis, RG Ken'ichi Kumatani, R Gmyr, Y Gaur, SE Eskimez
Interspeech, 981-985, 2020
392020
Forming tile shapes with simple robots
R Gmyr, K Hinnenthal, I Kostitsyna, F Kuhn, D Rudolph, C Scheideler, ...
Natural Computing 19 (2), 375-390, 2020
372020
Leveraging lead bias for zero-shot abstractive news summarization
C Zhu, Z Yang, R Gmyr, M Zeng, X Huang
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2021
342021
Time-Message Trade-Offs in Distributed Algorithms
R Gmyr, G Pandurangan
arXiv preprint arXiv:1810.03513, 2018
322018
Distributed computation in node-capacitated networks
J Augustine, M Ghaffari, R Gmyr, K Hinnenthal, C Scheideler, F Kuhn, J Li
The 31st ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures, 69-79, 2019
312019
i-code: An integrative and composable multimodal learning framework
Z Yang, Y Fang, C Zhu, R Pryzant, D Chen, Y Shi, Y Xu, Y Qian, M Gao, ...
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (9), 10880 …, 2023
282023
Distributed monitoring of network properties: The power of hybrid networks
R Gmyr, K Hinnenthal, C Scheideler, C Sohler
44th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP …, 2017
282017
On the runtime of universal coating for programmable matter
Z Derakhshandeh, R Gmyr, A Porter, AW Richa, C Scheideler, ...
International Conference on DNA-Based Computers, 148-164, 2016
272016
GAN-Based Data Generation for Speech Emotion Recognition.
SE Eskimez, D Dimitriadis, R Gmyr, K Kumanati
INTERSPEECH, 3446-3450, 2020
252020
Sleeping is Efficient: MIS in O(1)-rounds Node-averaged Awake Complexity
S Chatterjee, R Gmyr, G Pandurangan
Proceedings of the 39th Symposium on Principles of Distributed Computing, 99-108, 2020
252020
Convex hull formation for programmable matter
JJ Daymude, R Gmyr, K Hinnenthal, I Kostitsyna, C Scheideler, AW Richa
Proceedings of the 21st International Conference on Distributed Computing …, 2020
252020
Shape recognition by a finite automaton robot
R Gmyr, K Hinnenthal, I Kostitsyna, F Kuhn, D Rudolph, C Scheideler
43rd International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science …, 2018
252018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20