Παρακολούθηση
Katerina Grafanaki
Katerina Grafanaki
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of transosseous application of low-intensity ultrasound at the tendon graft-bone interface healing: gene expression and histological analysis in rabbits
LK Papatheodorou, KN Malizos, LA Poultsides, ME Hantes, K Grafanaki, ...
Ultrasound in medicine & biology 35 (4), 576-584, 2009
342009
Mammalian PNLDC1 is a novel poly (A) specific exonuclease with discrete expression during early development
D Anastasakis, I Skeparnias, AN Shaukat, K Grafanaki, A Kanellou, ...
Nucleic acids research 44 (18), 8908-8920, 2016
332016
Translation regulation in skin cancer from a tRNA point of view
K Grafanaki, D Anastasakis, G Kyriakopoulos, I Skeparnias, S Georgiou, ...
Epigenomics 11 (2), 215-245, 2019
282019
Matrix metalloproteinases and chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. Unravelling a puzzle through a systematic review.
S Lygeros, G Danielides, K Grafanaki, M Riga
Rhinology 59 (3), 245-257, 2021
162021
Revisiting miRNA association with melanoma recurrence and metastasis from a machine learning point of view
A Korfiati, K Grafanaki, GC Kyriakopoulos, I Skeparnias, S Georgiou, ...
International journal of molecular sciences 23 (3), 1299, 2022
122022
The imprint of exposome on the development of atopic dermatitis across the lifespan: A narrative review
K Grafanaki, A Bania, EG Kaliatsi, E Vryzaki, Y Vasilopoulos, S Georgiou
Journal of Clinical Medicine 12 (6), 2180, 2023
112023
Contribution of miRNAs, tRNAs and tRFs to aberrant signaling and translation deregulation in lung cancer
I Skeparnias, D Anastasakis, K Grafanaki, G Kyriakopoulos, ...
Cancers 12 (10), 3056, 2020
112020
Expanding the repertoire of deadenylases
I Skeparnias, D Αnastasakis, AN Shaukat, K Grafanaki, C Stathopoulos
RNA biology 14 (10), 1320-1325, 2017
112017
Evaluation of MMP-12 expression in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis.
S Lygeros, G Danielides, GC Kyriakopoulos, K Grafanaki, F Tsapardoni, ...
Rhinology 60 (1), 39-46, 2022
102022
Double trouble: Influenza and pneumococcal vaccine exacerbation of psoriasis in a new‐onset polycythemia vera patient
K Grafanaki, E Vryzaki, S Georgiou, M Liga
The Journal of Dermatology 47 (7), e263-e264, 2020
72020
One stone, two birds: Improvement of early‐onset vitiligo under apremilast in a patient with plaque psoriasis.
KM Plachouri, G Kyriakou, V Chourdakis, S Georgiou, K Grafanaki
Dermatologic Therapy 32 (5), 2019
72019
Histological and biochemical evidence related to the collagen quality in torn rotator cuff tendons
SE Varitimidis, ZH Dailiana, D Christou, K Grafanaki, MG Ioannou, ...
Acta Orthop Belg 82, 179-188, 2016
72016
Noncoding RNA circuitry in melanoma onset, plasticity, and therapeutic response
K Grafanaki, I Grammatikakis, A Ghosh, V Gopalan, G Olgun, H Liu, ...
Pharmacology & therapeutics, 108466, 2023
62023
Contribution of the Environment, Epigenetic Mechanisms and Non-Coding RNAs in Psoriasis
C Antonatos, K Grafanaki, P Asmenoudi, P Xiropotamos, P Nani, ...
Biomedicines 10 (8), 1934, 2022
62022
Protein network and pathway analysis in a pharmacogenetic study of cyclosporine treatment response in Greek patients with psoriasis
C Antonatos, A Patsatsi, E Zafiriou, EF Stavrou, A Liaropoulos, A Kyriakoy, ...
The Pharmacogenomics Journal 23 (1), 8-13, 2023
52023
Synthesis and biological evaluation of new C-10 substituted dithranol pleiotropic hybrids
SE Bariamis, GE Magoulas, K Grafanaki, E Pontiki, T Tsegenidis, ...
Bioorganic & Medicinal Chemistry 23 (22), 7251-7263, 2015
52015
KRASG12C Can Either Promote or Impair Cap-Dependent Translation in Two Different Lung Adenocarcinoma Cell Lines
G Kyriakopoulos, V Katopodi, I Skeparnias, EG Kaliatsi, K Grafanaki, ...
International Journal of Molecular Sciences 22 (4), 2222, 2021
42021
Intrinsic Effects of Exposome in Atopic Dermatitis: Genomics, Epigenomics and Regulatory Layers
K Grafanaki, C Antonatos, A Maniatis, A Petropoulou, E Vryzaki, ...
Journal of Clinical Medicine 12 (12), 4000, 2023
32023
Solidarity and Voluntarism Amid the COVID-19 Pandemic: Skin Cancer Screening for Blood Donors
K Grafanaki, S Georgiou, AJ Stratigos
Dermatology Practical & Conceptual 11 (3), 2021
32021
Investigation on Toxicity and Teratogenicity in Rats of a Retinoid‐Polyamine Conjugate with Potent Anti‐Inflammatory Properties
T Petridis, D Giannakopoulou, V Stamatopoulou, K Grafanaki, ...
Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology 107 …, 2016
32016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20