Παρακολούθηση
Andrea Ferrarini
Andrea Ferrarini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicatt.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiple ecosystem services provision and biomass logistics management in bioenergy buffers: A state-of-the-art review
A Ferrarini, P Serra, M Almagro, M Trevisan, S Amaducci
Renewable and Sustainable Energy Reviews 73, 277-290, 2017
932017
Biomass production and energy balance of herbaceous and woody crops on marginal soils in the Po Valley
S Amaducci, G Facciotto, S Bergante, A Perego, P Serra, A Ferrarini, ...
Gcb Bioenergy 9 (1), 31-45, 2017
922017
Improvement of soil microbial diversity through sustainable agricultural practices and its evaluation by-omics approaches: A perspective for the environment, food quality and …
M Bertola, A Ferrarini, G Visioli
Microorganisms 9 (7), 1400, 2021
852021
Impacts of willow and miscanthus bioenergy buffers on biogeochemical N removal processes along the soil–groundwater continuum
A Ferrarini, F Fornasier, P Serra, F Ferrari, M Trevisan, S Amaducci
Gcb Bioenergy 9 (1), 246-261, 2017
672017
Assessment of the impact of three pesticides on microbial dynamics and functions in a lab-to-field experimental approach
PA Karas, C Baguelin, G Pertile, ES Papadopoulou, S Nikolaki, V Storck, ...
Science of the total environment 637, 636-646, 2018
662018
Fate of biodegradable polymers under industrial conditions for anaerobic digestion and aerobic composting of food waste.
E Bandini, F., Frache, A., Ferrarini A., Taskin, E., Cocconcelli, P. S ...
Journal of Polymers and the Environment 28 (9), 2539-2550, 2020
652020
Blame it on the metabolite: 3, 5-dichloroaniline rather than the parent compound is responsible for the decreasing diversity and function of soil microorganisms
S Vasileiadis, E Puglisi, ES Papadopoulou, G Pertile, N Suciu, ...
Applied and Environmental Microbiology 84 (22), e01536-18, 2018
512018
Soil and ecosystem services: Current knowledge and evidences from Italian case studies
F Andrea, C Bini, S Amaducci
Applied Soil Ecology 123, 693-698, 2018
452018
Bioaugmented phytoremediation of metal-contaminated soils and sediments by hemp and giant reed
A Ferrarini, A Fracasso, G Spini, F Fornasier, E Taskin, MC Fontanella, ...
Frontiers in microbiology 12, 645893, 2021
312021
Biostimulants applied to maize seeds modulate the enzymatic activity and metaproteome of the rhizosphere
M Mattarozzi, J Di Zinno, B Montanini, M Manfredi, E Marengo, ...
Applied Soil Ecology 148, 103480, 2020
312020
Biofuels from perennial energy crops on buffer strips: A win-win strategy
A Agostini, Serra, P, J Giuntoli, E Martani, A Ferrarini, S Amaducci
Journal of Cleaner Production 297, 2021
302021
Belowground biomass C outweighs soil organic C of perennial energy crops: Insights from a long‐term multispecies trial
E Martani, A Ferrarini, P Serra, M Pilla, A Marcone, S Amaducci
GCB Bioenergy 13 (3), 459-472, 2021
262021
Rhizosphere engineering: Innovative improvement of root environment
K Ahmadi, M Zarebanadkouki, MA Ahmed, A Ferrarini, Y Kuzyakov, ...
Rhizosphere 3, 176-184, 2017
252017
High C input by perennial energy crops boosts belowground functioning and increases soil organic P content
AS Ferrarini A., Martani E., Fornasier F.
Agriculture, Ecosystems and Environment, 2021
202021
Azadirachtin and trifloxystrobin had no inhibitory effects on key soil microbial functions even at high dose rates
TM Suciu N., Vasileiadis S., Puglisi E., Pertile G., Tourna M., Karas P. Α ...
Applied Soil Ecology 137, 29:38, 2019
202019
Moisture content estimation and senescence phenotyping of novel Miscanthus hybrids combining UAV‐based remote sensing and machine learning
G Impollonia, M Croci, E Martani, A Ferrarini, J Kam, LM Trindade, ...
GCB Bioenergy 14 (6), 639-656, 2022
182022
Perennial rhizomatous grasses: Can they really increase species richness and abundance in arable land?—A meta‐analysis
J Lask, E Magenau, A Ferrarini, A Kiesel, M Wagner, I Lewandowski
GCB Bioenergy 12 (11), 968-978, 2020
182020
Strong potential of slurry application timing and method to reduce N losses in a permanent grassland
SC Maris, D Abalos, F Capra, G Moscatelli, F Scaglia, GEC Reyes, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 311, 107329, 2021
162021
Perennial biomass cropping and use: Shaping the policy ecosystem in European countries
J Clifton‐Brown, A Hastings, M von Cossel, D Murphy‐Bokern, ...
GCB Bioenergy 15 (5), 538-558, 2023
132023
Metabolomics and lipidomics insight into the effect of different polyamines on tomato plants under non-stress and salinity conditions
V Buffagni, L Zhang, B Senizza, G Rocchetti, A Ferrarini, B Miras-Moreno, ...
Plant Science 322, 111346, 2022
132022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20