Παρακολούθηση
Sotiris L Karavarsamis
Sotiris L Karavarsamis
Visual Computing Lab, Information Technologies Institute, CERTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detecting pornographic images by localizing skin ROIs
S Karavarsamis, N Ntarmos, K Blekas, I Pitas
International Journal of Digital Crime and Forensics 5 (1), 2013
342013
A probabilistic, ontological framework for safeguarding the intangible cultural heritage
G Chantas, S Karavarsamis, S Nikolopoulos, I Kompatsiaris
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 11 (3), 1-29, 2018
172018
Classifying Salsa dance steps from skeletal poses
S Karavarsamis, D Ververidis, G Chantas, S Nikolopoulos, Y Kompatsiaris
14th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2016
112016
Pottery gestures style comparison by exploiting Myo sensor and forearm anatomy
D Ververidis, S Karavarsamis, S Nikolopoulos, I Kompatsiaris
Proceedings of the 3rd International Symposium on Movement and Computing, 1-8, 2016
82016
Recognizing pornographic images
S Karavarsamis, I Pitas, N Ntarmos
Proceedings of the 14th ACM Workshop on Multimedia and Security, 105-108, 2012
82012
Inferno–an intelligent framework for recognizing pornographic web pages
S Karavarsamis, N Ntarmos, K Blekas
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2011
42011
A survey of deep learning-based image restoration methods for enhancing situational awareness at disaster sites: the cases of rain, snow and haze
S Karavarsamis, I Gkika, V Gkitsas, K Konstantoudakis, D Zarpalas
Sensors 22 (13), 4707, 2022
32022
Cross-Stitched Multi-task Dual Recursive Networks for Unified Single Image Deraining and Desnowing
S Karavarsamis, A Doumanoglou, K Konstantoudakis, D Zarpalas
2022 IEEE 8th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 1-6, 2022
12022
Evaluation of information theoretic algorithms for community detection in directed graphs
ΣΛ Καραβαρσάμης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2021
2021
Mining Essential Structure In Pornographic Imagery with Deep Neural Architectures
SL Karavarsamis
Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10