Παρακολούθηση
Jinhong Yuan
Jinhong Yuan
Professor of Electrical Engineering and Telecommunications, University of New South Wales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unsw.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on non-orthogonal multiple access for 5G networks: Research challenges and future trends
Z Ding, X Lei, GK Karagiannidis, R Schober, J Yuan, VK Bhargava
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (10), 2181-2195, 2017
23612017
Space-time coding
B Vucetic, J Yuan
John Wiley & Sons, 2003
13882003
Safeguarding 5G wireless communication networks using physical layer security
N Yang, L Wang, G Geraci, M Elkashlan, J Yuan, M Di Renzo
IEEE Communications Magazine 53 (4), 20-27, 2015
9652015
Survey on UAV cellular communications: Practical aspects, standardization advancements, regulation, and security challenges
A Fotouhi, H Qiang, M Ding, M Hassan, LG Giordano, A Garcia-Rodriguez, ...
IEEE Communications surveys & tutorials 21 (4), 3417-3442, 2019
9472019
Turbo codes: principles and applications
B Vucetic, J Yuan
Kluwer Academic Publishers, 2000
925*2000
Analysis of transmit antenna selection/maximal-ratio combining in Rayleigh fading channels
Z Chen, J Yuan, B Vucetic
IEEE Transactions on Vehicular Technology 54 (4), 1312-1321, 2005
5842005
Enabling joint communication and radar sensing in mobile networks—A survey
JA Zhang, ML Rahman, K Wu, X Huang, YJ Guo, S Chen, J Yuan
IEEE Communications Surveys & Tutorials 24 (1), 306-345, 2021
5482021
Broadband LEO satellite communications: Architectures and key technologies
Y Su, Y Liu, Y Zhou, J Yuan, H Cao, J Shi
IEEE Wireless Communications 26 (2), 55-61, 2019
4522019
Nonorthogonal multiple access in large-scale underlay cognitive radio networks
Y Liu, Z Ding, M Elkashlan, J Yuan
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (12), 10152-10157, 2016
3972016
Orthogonal time-frequency space modulation: A promising next-generation waveform
Z Wei, W Yuan, S Li, J Yuan, G Bharatula, R Hadani, L Hanzo
IEEE wireless communications 28 (4), 136-144, 2021
3822021
An improved space-time trellis coded modulation scheme on slow Rayleigh fading channels
Z Chen, J Yuan, B Vucetic
ICC 2001. IEEE International Conference on Communications. Conference Record …, 2001
3402001
Radar-assisted predictive beamforming for vehicular links: Communication served by sensing
F Liu, W Yuan, C Masouros, J Yuan
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (11), 7704-7719, 2020
2922020
Optimal resource allocation for power-efficient MC-NOMA with imperfect channel state information
Z Wei, DWK Ng, J Yuan, HM Wang
IEEE Transactions on Communications 65 (9), 3944-3961, 2017
2832017
A survey of downlink non-orthogonal multiple access for 5G wireless communication networks
Z Wei, J Yuan, DWK Ng, M Elkashlan, Z Ding
arXiv preprint arXiv:1609.01856, 2016
2742016
Physical layer security in heterogeneous cellular networks
HM Wang, TX Zheng, J Yuan, D Towsley, MH Lee
IEEE Transactions on Communications 64 (3), 1204-1219, 2016
2612016
Multibeam for joint communication and radar sensing using steerable analog antenna arrays
JA Zhang, X Huang, YJ Guo, J Yuan, RW Heath
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (1), 671-685, 2018
2362018
Opportunistic spectrum sharing based on exploiting ARQ retransmission in cognitive radio networks
JCF Li, W Zhang, A Nosratinia, J Yuan
Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2010), 2010 IEEE, 1-5, 2010
233*2010
Multi-user precoding and channel estimation for hybrid millimeter wave systems
L Zhao, DWK Ng, J Yuan
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (7), 1576-1590, 2017
2322017
Joint trajectory and resource allocation design for energy-efficient secure UAV communication systems
Y Cai, Z Wei, R Li, DWK Ng, J Yuan
IEEE Transactions on Communications 68 (7), 4536-4553, 2020
2302020
Sum-rate maximization for IRS-assisted UAV OFDMA communication systems
Z Wei, Y Cai, Z Sun, DWK Ng, J Yuan, M Zhou, L Sun
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (4), 2530-2550, 2020
2222020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20