Παρακολούθηση
HV Poor
HV Poor
Michael Henry Strater University Professor, Princeton University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα princeton.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An introduction to signal detection and estimation
HV Poor
Springer Science & Business Media, 2013
65002013
Channel coding rate in the finite blocklength regime
Y Polyanskiy, HV Poor, S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 56 (5), 2307-2359, 2010
31892010
Localization via ultra-wideband radios: a look at positioning aspects for future sensor networks
S Gezici, Z Tian, GB Giannakis, H Kobayashi, AF Molisch, HV Poor, ...
IEEE signal processing magazine 22 (4), 70-84, 2005
27742005
Iterative (turbo) soft interference cancellation and decoding for coded CDMA
X Wang, HV Poor
IEEE Transactions on communications 47 (7), 1046-1061, 1999
25081999
On the performance of non-orthogonal multiple access in 5G systems with randomly deployed users
Z Ding, Z Yang, P Fan, HV Poor
IEEE signal processing letters 21 (12), 1501-1505, 2014
20702014
Application of non-orthogonal multiple access in LTE and 5G networks
Z Ding, Y Liu, J Choi, Q Sun, M Elkashlan, I Chih-Lin, HV Poor
IEEE Communications Magazine 55 (2), 185-191, 2017
19032017
Impact of user pairing on 5G nonorthogonal multiple-access downlink transmissions
Z Ding, P Fan, HV Poor
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (8), 6010-6023, 2015
16222015
Improving wireless physical layer security via cooperating relays
L Dong, Z Han, AP Petropulu, HV Poor
IEEE transactions on signal processing 58 (3), 1875-1888, 2009
15312009
Cooperative non-orthogonal multiple access in 5G systems
Z Ding, M Peng, HV Poor
IEEE Communications Letters 19 (8), 1462-1465, 2015
14682015
MIMO wireless communications
E Biglieri, R Calderbank, A Constantinides, A Goldsmith, A Paulraj, ...
Cambridge university press, 2007
14562007
Spectrum sensing for cognitive radio: State-of-the-art and recent advances
E Axell, G Leus, EG Larsson, HV Poor
IEEE signal processing magazine 29 (3), 101-116, 2012
13582012
Towards 6G wireless communication networks: Vision, enabling technologies, and new paradigm shifts
X You, CX Wang, J Huang, X Gao, Z Zhang, M Wang, Y Huang, C Zhang, ...
Science China Information Sciences 64, 1-74, 2021
13352021
Federated learning with differential privacy: Algorithms and performance analysis
K Wei, J Li, M Ding, C Ma, HH Yang, F Farokhi, S Jin, TQS Quek, HV Poor
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 15, 3454-3469, 2020
12802020
A joint learning and communications framework for federated learning over wireless networks
M Chen, Z Yang, W Saad, C Yin, HV Poor, S Cui
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (1), 269-283, 2020
11302020
Blind multiuser detection: A subspace approach
X Wang, HV Poor
IEEE Transactions on Information Theory 44 (2), 677-690, 1998
11281998
Probability of error in MMSE multiuser detection
HV Poor, S Verdú
IEEE transactions on Information theory 43 (3), 858-871, 1997
11211997
Orthogonal frequency division multiplexing with index modulation
E Başar, Ü Aygölü, E Panayırcı, HV Poor
IEEE Transactions on signal processing 61 (22), 5536-5549, 2013
10942013
Game-theoretic methods for the smart grid: An overview of microgrid systems, demand-side management, and smart grid communications
W Saad, Z Han, HV Poor, T Basar
IEEE Signal Processing Magazine 29 (5), 86-105, 2012
10792012
Robust techniques for signal processing: A survey
SA Kassam, HV Poor
Proceedings of the IEEE 73 (3), 433-481, 1985
10521985
Secure communication over fading channels
Y Liang, HV Poor, S Shamai
IEEE Transactions on Information Theory 54 (6), 2470-2492, 2008
10442008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20