Παρακολούθηση
Christos Makropoulos
Christos Makropoulos
Professor, Dept. of Water Resources Management, School of Civil Engineering, NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Urban Drainage
D Butler, C Digman, C Makropoulos, JW Davies
i Urban Drainage, 552, 2018
14952018
Decision support for sustainable option selection in integrated urban water management
CK Makropoulos, K Natsis, S Liu, K Mittas, D Butler
Environmental modelling & software 23 (12), 1448-1460, 2008
4152008
Distributed water infrastructure for sustainable communities
CK Makropoulos, D Butler
Water Resources Management 24, 2795-2816, 2010
2062010
How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails
SM Papalexiou, D Koutsoyiannis, C Makropoulos
Hydrology and Earth System Sciences 17 (2), 851-862, 2013
1962013
Diffuse sources of heavy metals entering an urban wastewater catchment
KL Rule, SDW Comber, D Ross, A Thornton, CK Makropoulos, R Rautiu
Chemosphere 63 (1), 64-72, 2006
1852006
Spatial ordered weighted averaging: incorporating spatially variable attitude towards risk in spatial multi-criteria decision-making
CK Makropoulos, D Butler
Environmental Modelling & Software 21 (1), 69-84, 2006
1742006
SWAT parameterization for the identification of critical diffuse pollution source areas under data limitations
Y Panagopoulos, C Makropoulos, E Baltas, M Mimikou
Ecological modelling 222 (19), 3500-3512, 2011
1592011
Fuzzy logic spatial decision support system for urban water management
CK Makropoulos, D Butler, C Maksimovic
Journal of water resources planning and management 129 (1), 69-77, 2003
1592003
Decision support for diffuse pollution management
Y Panagopoulos, C Makropoulos, M Mimikou
Environmental Modelling & Software 30, 57-70, 2012
1542012
Preliminary flood risk assessment: the case of Athens
G Kandilioti, C Makropoulos
Natural hazards 61, 441-468, 2012
1342012
Reducing surface water pollution through the assessment of the cost-effectiveness of BMPs at different spatial scales
Y Panagopoulos, C Makropoulos, M Mimikou
Journal of environmental management 92 (10), 2823-2835, 2011
1232011
Pollutants in urban waste water and sewage sludge
I Thornton, D Butler, P Docx, M Hession, C Makropoulos, M McMullen, ...
Final report prepared for European Commission Directorate-General Environment, 2001
1212001
Sources of priority substances entering an urban wastewater catchment—trace organic chemicals
KL Rule, SDW Comber, D Ross, A Thornton, CK Makropoulos, R Rautiu
Chemosphere 63 (4), 581-591, 2006
1192006
Source to tap urban water cycle modelling
E Rozos, C Makropoulos
Environmental modelling & software 41, 139-150, 2013
1152013
Impacts of residence time during storage on potential of water saving for grey water recycling system
S Liu, D Butler, FA Memon, C Makropoulos, L Avery, B Jefferson
Water research 44 (1), 267-277, 2010
1072010
HESS Opinions "Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability"
D Koutsoyiannis, C Makropoulos, A Langousis, S Baki, A Efstratiadis, ...
Hydrology and Earth System Sciences 13, 247– 257, 2009
1042009
Integrated intelligent water-energy metering systems and informatics: Visioning a digital multi-utility service provider
RA Stewart, K Nguyen, C Beal, H Zhang, O Sahin, E Bertone, AS Vieira, ...
Environmental Modelling & Software 105, 94-117, 2018
1022018
Life cycle impact assessment of greywater recycling technologies for new developments
FA Memon, Z Zheng, D Butler, C Shirley-Smith, S Lui, C Makropoulos, ...
Environmental monitoring and assessment 129, 27-35, 2007
952007
Modelling domestic water demand: An agent based approach
I Koutiva, C Makropoulos
Environmental Modelling & Software 79, 35-54, 2016
942016
Collaborative modelling for active involvement of stakeholders in urban flood risk management
M Evers, A Jonoski, Č Maksimovič, L Lange, S Ochoa Rodriguez, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 12 (9), 2821-2842, 2012
902012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20