Παρακολούθηση
Jean-Louis Giavitto
Jean-Louis Giavitto
Research director in Computer Science, CNRS & IRCAM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ircam.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MGS: a rule-based programming language for complex objects and collections
JL Giavitto, O Michel
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 59 (4), 286-304, 2001
1102001
The topological structures of membrane computing
JL Giavitto, O Michel
Fundamenta Informaticae 49 (1-3), 123-145, 2002
902002
Topological collections, transformations and their application to the modeling and the simulation of dynamical systems
JL Giavitto
International Conference on Rewriting Techniques and Applications, 208-233, 2003
872003
Modeling the topological organization of cellular processes
JL Giavitto, O Michel
BioSystems 70 (2), 149-163, 2003
742003
Computations in space and space in computations
JL Giavitto, O Michel, J Cohen, A Spicher
Unconventional Programming Paradigms: International Workshop UPP 2004, Le …, 2005
642005
Systems self-assembly: multidisciplinary snapshots
N Krasnogor, S Gustafson, DA Pelta, JL Verdegay
Elsevier, 2011
632011
Stochastic P systems and the simulation of biochemical processes with dynamic compartments
A Spicher, O Michel, M Cieslak, JL Giavitto, P Prusinkiewicz
BioSystems 91 (3), 458-472, 2008
622008
Computational models for integrative and developmental biology
JL Giavitto, C Godin, O Michel, P Prusinkiewicz
Univerite d’Evry, LaMI, Tech. Rep, 72-2002, 2002
622002
Data structure as topological spaces
JL Giavitto, O Michel
International Conference on Unconventional Methods of Computation, 137-150, 2002
582002
Group-based fields
JL Giavitto, O Michel, JP Sansonnet
International Workshop on Parallel Symbolic Languages and Systems, 209-214, 1995
571995
MGS: a programming language for the transformations of topological collections
JL Giavitto, O Michel
Technical Report 61-2001, LaMI–Université d’Évry Val d’Essonne, 2001
552001
Computation and visualization of musical structures in chord-based simplicial complexes
L Bigo, M Andreatta, JL Giavitto, O Michel, A Spicher
International Conference on Mathematics and Computation in Music, 38-51, 2013
472013
Declarative definition of group indexed data structures and approximation of their domains
JL Giavitto, O Michel
Proceedings of the 3rd ACM SIGPLAN international conference on Principles …, 2001
462001
Topological rewriting and the geometrization of programming
JL Giavitto, A Spicher
Physica D: Nonlinear Phenomena 237 (9), 1302-1314, 2008
442008
Operational semantics of a domain specific language for real time musician–computer interaction
J Echeveste, A Cont, JL Giavitto, F Jacquemard
Discrete Event Dynamic Systems 23 (4), 343-383, 2013
422013
Modelling and Simulation of biological processes in the context of genomics, chapter “Computational Models for Integrative and Developmental Biology”
JL Giavitto, C Godin, O Michel, P Prusinkiewicz
Hermes, July, 2002
412002
A topological framework for the specification and the simulation of discrete dynamical systems
A Spicher, O Michel, JL Giavitto
International Conference on Cellular Automata, 238-247, 2004
382004
A reactive extension of the openmusic visual programming language
J Bresson, JL Giavitto
Journal of Visual Languages & Computing 25 (4), 363-375, 2014
372014
Rewriting systems and the modelling of biological systems
JL Giavitto, G Malcolm, O Michel
Comparative and Functional Genomics 5 (1), 95-99, 2004
372004
Declarative mesh subdivision using topological rewriting in mgs
A Spicher, O Michel, JL Giavitto
International conference on graph transformation, 298-313, 2010
342010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20