Παρακολούθηση
Georgia Troullinou
Georgia Troullinou
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Summarizing semantic graphs: a survey
Š Čebirić, F Goasdoué, H Kondylakis, D Kotzinos, I Manolescu, ...
The VLDB journal 28 (3), 295-327, 2019
912019
RDF digest: Efficient summarization of RDF/S KBs
G Troullinou, H Kondylakis, E Daskalaki, D Plexousakis
European Semantic Web Conference, 119-134, 2015
642015
Ontology understanding without tears: The summarization approach
G Troullinou, H Kondylakis, E Daskalaki, D Plexousakis
Semantic Web 8 (6), 797-815, 2017
432017
Exploring importance measures for summarizing RDF/S KBs
A Pappas, G Troullinou, G Roussakis, H Kondylakis, D Plexousakis
European Semantic Web Conference, 387-403, 2017
352017
Exploring RDFS kbs using summaries
G Troullinou, H Kondylakis, K Stefanidis, D Plexousakis
International Semantic Web Conference, 268-284, 2018
282018
RDF query answering using apache spark: Review and assessment
G Agathangelos, G Troullinou, H Kondylakis, K Stefanidis, D Plexousakis
2018 IEEE 34th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW …, 2018
252018
Semantically-enabled Personal Medical Information Recommender.
H Kondylakis, L Koumakis, M Psaraki, G Troullinou, M Chatzimina, ...
International Semantic Web Conference (Posters & Demos), 2015
182015
RDF Digest: Ontology Exploration using Summaries.
G Troullinou, H Kondylakis, E Daskalaki, D Plexousakis
International Semantic Web Conference (Posters & Demos), 2015
122015
The anatomy of mitos web search engine
P Papadakos, G Vasiliadis, Y Theoharis, N Armenatzoglou, S Kopidaki, ...
arXiv preprint arXiv:0803.2220, 2008
112008
Incremental data partitioning of RDF data in SPARK
G Agathangelos, G Troullinou, H Kondylakis, K Stefanidis, D Plexousakis
European Semantic Web Conference, 50-54, 2018
92018
RDFDigest+: A Summary-driven System for KBs Exploration.
G Troullinou, H Kondylakis, K Stefanidis, D Plexousakis
International Semantic Web Conference (P&D/Industry/BlueSky), 2018
92018
Understanding Ontology Evolution Beyond Deltas.
G Troullinou, G Roussakis, H Kondylakis, K Stefanidis, G Flouris
EDBT/ICDT Workshops, 2016
82016
On recommending evolution measures: a human-aware approach
K Stefanidis, H Kondylakis, G Troullinou
2017 IEEE 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE), 1579-1581, 2017
72017
SOFOS: demonstrating the challenges of materialized view selection on knowledge graphs
G Troullinou, H Kondylakis, M Lissandrini, D Mottin
Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data, 2789 …, 2021
52021
The anatomy of Mitos web search engine. CoRR
P Papadakos, G Vasiliadis, Y Theoharis, N Armenatzoglou, S Kopidaki, ...
Information Retrieval, abs/0803.2220. CoRR Technical Report (March 2008), 2008
52008
Enabling joins over cassandra NoSQL databases
H Kondylakis, A Fountouris, A Planas, G Troullinou, D Plexousakis
International Conference on Big Data Innovations and Applications, 3-17, 2019
42019
Semantic partitioning for RDF datasets
G Troullinou, H Kondylakis, D Plexousakis
International Workshop on Information Search, Integration, and …, 2016
42016
Hint: Hybrid and incremental type discovery for large RDF data sources
N Kardoulakis, K Kellou-Menouer, G Troullinou, Z Kedad, D Plexousakis, ...
33rd International Conference on Scientific and Statistical Database …, 2021
32021
Coverage-based summaries for RDF kbs
G Vassiliou, G Troullinou, N Papadakis, K Stefanidis, E Pitoura, ...
European Semantic Web Conference, 98-102, 2021
32021
A survey on semantic schema discovery
K Kellou-Menouer, N Kardoulakis, G Troullinou, Z Kedad, D Plexousakis, ...
The VLDB Journal, 1-36, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20