Παρακολούθηση
F. Kehagia
F. Kehagia
Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Skid resistance performance of asphalt wearing courses with electric arc furnace slag aggregates
F Kehagia
Waste Management & Research 27 (3), 288-294, 2009
792009
Atmosphere–vegetation–soil interactions in a climate change context; impact of changing conditions on engineered transport infrastructure slopes in Europe
AM Tang, PN Hughes, TA Dijkstra, A Askarinejad, M Brenčič, YJ Cui, ...
Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 51 (2), 156-168, 2018
772018
Analysis of the impact of COVID-19 on collisions, fatalities and injuries using time series forecasting: The case of Greece
M Sekadakis, C Katrakazas, E Michelaraki, F Kehagia, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 162, 106391, 2021
712021
Impact of COVID-19 on urban everyday life in Greece. Perceptions, experiences and practices of the active population
F Vatavali, Z Gareiou, F Kehagia, E Zervas
Sustainability 12 (22), 9410, 2020
612020
A successful pilot project demonstrating the re-use potential of bauxite residue in embankment construction
F Kehagia
Resources, Conservation and Recycling 54 (7), 417-421, 2010
502010
An innovative geotechnical application of bauxite residue
F Kehagia
Electronic Journal of Geotechnical Engineering 13 (G), 1-9, 2008
472008
A holistic approach for estimating carbon emissions of road and rail transport systems
V Dimoula, F Kehagia, A Tsakalidis
Aerosol and Air Quality Research 16 (1), 61-68, 2016
462016
A review on the latest trend of Solar Pavements in Urban Environment
CN Papadimitriou, CS Psomopoulos, F Kehagia
Energy Procedia 157, 945-952, 2019
392019
CAVs and roundabouts: Research on traffic impacts and design elements
A Anagnostopoulos, F Kehagia
Transportation research procedia 49, 83-94, 2020
222020
A review of the good practices of active mobility measures implemented by European cities due to the COVID-19 pandemic
D Nalmpantis, F Vatavali, F Kehagia
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 899 (1), 012057, 2021
212021
Environmental noise performance of rubberized asphalt mixtures: Lamia's case study
S Mavridou, F Kehagia
Procedia environmental sciences 38, 804-811, 2017
202017
Construction of an unpaved road using industrial by-products (bauxite residue)
F Kehagia
WSEAS Trans. Environ. Dev 10, 160-168, 2014
192014
Noise reduction in pavement made of rubberized bituminous top layer
F Kehagia, S Mavridou
Open Journal of Civil Engineering 2014, 2014
162014
The implementation of sustainability in highway projects
F Kehagia
International Journal of Sustainable Development and Planning 4 (1), 61-69, 2009
142009
A methodological framework for the comparative analysis of the environmental performance of roadway and railway transport
D Mintzia, F Kehagia, A Tsakalidis, E Zervas
Promet-Traffic&Transportation 30 (6), 721-731, 2018
132018
Turbo-roundabouts as an alternative to roundabouts in terms of traffic safety, capacity and pollutant emissions
A Anagnostopoulos, F Kehagia
Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece …, 2018
92018
Factors Influencing Quality of Service in Road Safety at Urban Roundabouts, Based on Driver’s Perception
E Damaskou, F Kehagia, Μ Pitsiava-Latinipoulou, A Anagnostopoulos
European Transport Conference 2020, 2020
62020
Acute gallstone pancreatitis: a constant challenge for the surgeon
TS Papavramidis, N Zandes, K Hatzimisios, T Koutsimani, F Kehagia, ...
Indian Journal of Surgery 70, 224-226, 2008
62008
The interaction between road network and natural landscape type
N Eliou, F Kehagia
WIT Transactions on Ecology and the Environment 102, 2007
62007
Predicting Roundabout Lane Capacity using Artificial Neural Networks.
A Anagnostopoulos, F Kehagia, E Damaskou, A Mouratidis, G Aretoulis
Journal of Engineering Science & Technology Review 14 (5), 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20