Παρακολούθηση
Antigone Lazou
Antigone Lazou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Endothelin-1 and fibroblast growth factors stimulate the mitogen-activated protein kinase signaling cascade in cardiac myocytes. The potential role of the cascade in the …
MA Bogoyevitch, PE Glennon, MB Andersson, A Clerk, A Lazou, ...
Journal of Biological Chemistry 269 (2), 1110-1119, 1994
4861994
Behavioral, metabolic, and molecular stress responses of marine bivalve Mytilus galloprovincialis during long-term acclimation at increasing ambient temperature
A Anestis, A Lazou, HO Pörtner, B Michaelidis
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2007
3372007
European contribution to the study of ROS: A summary of the findings and prospects for the future from the COST action BM1203 (EU-ROS)
J Egea, I Fabregat, YM Frapart, P Ghezzi, A Görlach, T Kietzmann, ...
Redox biology 13, 94-162, 2017
2812017
Ischemic preconditioning: protection against myocardial necrosis and apoptosis
EK Iliodromitis, A Lazou, DT Kremastinos
Vascular health and risk management 3 (5), 629-637, 2007
1182007
Regulation of mitogen-activated protein kinase cascade in adult rat heart preparations in vitro.
A Lazou, MA Bogoyevitch, A Clerk, SJ Fuller, J Marshall C, PH Sugden
Circulation research 75 (5), 932-941, 1994
1131994
Deferoxamine cardioplegia reduces superoxide radical production in human myocardium
G Drossos, A Lazou, P Panagopoulos, S Westaby
The Annals of thoracic surgery 59 (1), 169-172, 1995
1091995
Expression of protein kinase C isoforms during cardiac ventricular development
A Clerk, MA Bogoyevitch, SJ Fuller, A Lazou, PJ Parker, PH Sugden
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 269 (3 …, 1995
1041995
Activation of mitogen-activated protein kinases (p38-MAPKs, SAPKs/JNKs and ERKs) by the G-protein-coupled receptor agonist phenylephrine in the perfused rat heart
A LAZOU, PH SUGDEN, A Clerk
Biochemical Journal 332 (2), 459-465, 1998
971998
Mitochondrial and mitochondrial‐independent pathways of myocardial cell death during ischaemia and reperfusion injury
SM Davidson, A Adameová, L Barile, HA Cabrera‐Fuentes, A Lazou, ...
Journal of cellular and molecular medicine 24 (7), 3795-3806, 2020
892020
Metabolic and molecular stress responses of the gilthead seabream Sparus aurata during long-term exposure to increasing temperatures
K Feidantsis, HO Pörtner, A Lazou, B Kostoglou, B Michaelidis
Marine biology 156, 797-809, 2009
882009
Metabolic and molecular stress responses of sublittoral bearded horse mussel Modiolus barbatus to warming sea water: implications for vertical zonation
A Anestis, HO Pörtner, A Lazou, B Michaelidis
Journal of Experimental Biology 211 (17), 2889-2898, 2008
822008
Phenylephrine induces activation of CREB in adult rat cardiac myocytes through MSK1 and PKA signaling pathways
T Markou, M Hadzopoulou-Cladaras, A Lazou
Journal of molecular and cellular cardiology 37 (5), 1001-1011, 2004
752004
Effect of hypercholesterolaemia on myocardial function, ischaemia–reperfusion injury and cardioprotection by preconditioning, postconditioning and remote conditioning
I Andreadou, EK Iliodromitis, A Lazou, A Görbe, Z Giricz, R Schulz, ...
British journal of pharmacology 174 (12), 1555-1569, 2017
742017
Ischemic but not mechanical preconditioning attenuates ischemia/reperfusion induced myocardial apoptosis in anaesthetized rabbits: the role of Bcl-2 family proteins and ERK1/2
A Lazou, EK Iliodromitis, D Cieslak, K Voskarides, S Mousikos, E Bofilis, ...
Apoptosis 11, 2195-2204, 2006
682006
The molecular mechanisms of iron metabolism and its role in cardiac dysfunction and cardioprotection
T Ravingerová, L Kindernay, M Barteková, M Ferko, A Adameová, V Zohdi, ...
International journal of molecular sciences 21 (21), 7889, 2020
642020
PPAR-alpha activation as a preconditioning-like intervention in rats in vivo confers myocardial protection against acute ischaemia–reperfusion injury: involvement of PI3K–Akt
T Ravingerová, S Čarnická, M Nemčeková, V Ledvényiová, A Adameová, ...
Canadian journal of physiology and pharmacology 90 (8), 1135-1144, 2012
582012
Potential markers and metabolic processes involved in the mechanism of radiation-induced heart injury
J Slezak, B Kura, P Babal, M Barancik, M Ferko, K Frimmel, B Kalocayova, ...
Canadian journal of physiology and pharmacology 95 (10), 1190-1203, 2017
562017
Regulation of Bcl-2 phosphorylation in response to oxidative stress in cardiac myocytes
T Markou, AA Dowling, T Kelly, A Lazou
Free radical research 43 (9), 809-816, 2009
532009
Phosphorylation and activation of mitogen-and stress-activated protein kinase-1 in adult rat cardiac myocytes by G-protein-coupled receptor agonists requires both extracellular …
T Markou, A Lazou
Biochemical Journal 365 (3), 757-763, 2002
522002
Effect of hyperglycaemia and diabetes on acute myocardial ischaemia–reperfusion injury and cardioprotection by ischaemic conditioning protocols
C Penna, I Andreadou, M Aragno, C Beauloye, L Bertrand, A Lazou, ...
British journal of pharmacology 177 (23), 5312-5335, 2020
512020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20