Παρακολούθηση
Sandu Andrei Victor
Sandu Andrei Victor
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Academy of Romanian Scientists
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuiasi.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of Solids-To-Liquids, Na2SiO3-To-NaOH and Curing Temperature on the Palm Oil Boiler Ash (Si + Ca) Geopolymerisation System
Z Yahya, MMAB Abdullah, K Hussin, KN Ismail, R Abd Razak, AV Sandu
Materials 8 (5), 2227-2242, 2015
1602015
Strength development of solely ground granulated blast furnace slag geopolymers
IH Aziz, MMAB Abdullah, MAAM Salleh, EA Azimi, J Chaiprapa, ...
Construction and Building Materials 250, 118720, 2020
1132020
XRD and TG-DTA study of new alkali activated materials based on fly ash with sand and glass powder
DD Burduhos Nergis, MMAB Abdullah, AV Sandu, P Vizureanu
Materials 13 (2), 343, 2020
902020
Self-cleaning technology in fabric: A review
SR Saad, N Mahmed, MMAB Abdullah, AV Sandu
IOP conference series: materials science and engineering 133 (1), 012028, 2016
802016
Utilization of Fly Ash Waste As Construction Material.
N Nordin, MMAB Abdullah, MFM Tahir, AV Sandu, K Hussin
International Journal of Conservation Science 7 (1), 2016
762016
Biocompatible titanium alloys used in medical applications
MS Baltatu, CA Tugui, MC Perju, M Benchea, MC Spataru, AV Sandu, ...
Rev. Chim 70 (4), 1302-1306, 2019
702019
Relation between density and compressive strength of foamed concrete
R Othman, RP Jaya, K Muthusamy, MA Sulaiman, Y Duraisamy, ...
Materials 14 (11), 2967, 2021
692021
In situ preparation of CoFe2O4–Pb (ZrTi) O3 multiferroic composites by gel-combustion technique
AR Iordan, M Airimioaiei, MN Palamaru, C Galassi, AV Sandu, ...
Journal of the European Ceramic Society 29 (13), 2807-2813, 2009
692009
Synthesis methods of hydroxyapatite from natural sources: A review
P Arokiasamy, MMAB Abdullah, SZ Abd Rahim, S Luhar, AV Sandu, ...
Ceramics International 48 (11), 14959-14979, 2022
672022
Fly ash based lightweight geopolymer concrete using foaming agent technology
MMAB Abdullah, MFM Tahir, K Hussin, M Binhussain, IG Sandu, Z Yahya, ...
Revista de Chimie 66 (7), 1001-1003, 2015
59*2015
Potential of soil stabilization using ground granulated blast furnace slag (GGBFS) and fly ash via geopolymerization method: A review
SR Abdila, MMAB Abdullah, R Ahmad, DD Burduhos Nergis, SZA Rahim, ...
Materials 15 (1), 375, 2022
572022
A state-of-the-art review on innovative geopolymer composites designed for water and wastewater treatment
I Luhar, S Luhar, MMAB Abdullah, RA Razak, P Vizureanu, AV Sandu, ...
Materials 14 (23), 7456, 2021
572021
Evaluation of the corrosion resistance of phosphate coatings deposited on the surface of the carbon steel used for carabiners manufacturing
DP Burduhos-Nergis, P Vizureanu, AV Sandu, C Bejinariu
Applied sciences 10 (8), 2753, 2020
572020
Microstructural analysis of geopolymer and ordinary Portland cement mortar exposed to sulfuric acid
AM Izzat, AMM Al Bakri, H Kamarudin, LM Moga, GCM Ruzaidi, ...
Mater. Plast 50 (3), 171-174, 2013
572013
Processing and characterization of fly ash-based geopolymer bricks
WMW Ibrahim, MMA Abdullah, AV Sandu, K Hussin, IG Sandu, KN Ismail, ...
Rev. Chim 65, 1340-1345, 2014
562014
Characterization and mechanical proprieties of new TiMo alloys used for medical applications
AV Sandu, MS Baltatu, M Nabialek, A Savin, P Vizureanu
Materials 12 (18), 2973, 2019
532019
SEM and EDX studies of bioactive hydroxyapatite coatings on titanium implants
G Ciobanu, G Carja, O Ciobanu, I Sandu, A Sandu
Micron 40 (1), 143-146, 2009
512009
Chemical and physical characterization of boiler ash from palm oil industry waste for geopolymer composite
Z Yahya, M Abdullah, K Hussin, KN Ismail, AV Sandu, P Vizureanu, ...
Revista de chimie 64 (12), 1408-1412, 2013
502013
Complementary cross-section based protocol of investigation of polychrome samples of a 16th century Moravian Sculpture by optical, vibrational and mass spectrometric techniques
S Kuckova, ICA Sandu, M Crhova, R Hynek, I Fogas, VS Muralha, ...
Microchemical Journal 110, 538-544, 2013
502013
Revealing the influence of microparticles on geopolymers’ synthesis and porosity
DD Burduhos Nergis, P Vizureanu, I Ardelean, AV Sandu, OC Corbu, ...
Materials 13 (14), 3211, 2020
482020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20