Παρακολούθηση
Dr Malcolm Clark
Dr Malcolm Clark
Moray College (University of the Highlands & Islands); Turalt.com; The School of Computing (RGU)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uhi.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatically structuring domain knowledge from text: An overview of current research
M Clark, Y Kim, U Kruschwitz, D Song, D Albakour, S Dignum, UC Beresi, ...
Information Processing & Management 48 (3), 552-568, 2012
662012
The Evolution of Genre in Wikipedia
M Clark, I Ruthven, POB Holt
Journal for Language Technology and Computational Linguistics 25 (1), 1-22, 2009
232009
You Have E-Mail, What Happens Next? Tracking the Eyes for Genre
M Clark, I Ruthven, P Holt, D Song, S Watt
Information Processing & Management 50 (1), 175-198, 2014
172014
Compact representations in XML retrieval
F Huang, S Watt, D Harper, M Clark
Comparative Evaluation of XML Information Retrieval Systems 4518, 64-72, 2007
142007
Perceiving and Using Genre by Form-An Eye-Tracking Study
M Clark, I Ruthven, POB Holt
Libri 60 (3), 268-280, 2010
92010
Classifying XML documents by using genre features
M Clark, S Watt
Database and Expert Systems Applications, 2007. DEXA'07. 18th International …, 2007
82007
Robert Gordon University at INEX 2006: Adhoc Track
F Huang, S Watt, D Harper, M Clark
INEX 2006 Workshop Pre-Proceeding, 70-79, 2006
82006
Looking for Genre: the use of Structural Features During Search Tasks with Wikipedia
M Clark, I Ruthven, P Holt, D Song
Proceedings of the fourth symposium on Information interaction in context …, 2012
72012
Genre analysis of structured emails for corpus profiling
M Clark, I Ruthven, POB Holt
Proceedings of the Workshop on Corpus Profiling for Information Retrieval …, 2008
62008
Structured text retrieval by means of affordances and genre.
MJ Clark
Proceedings BCS IRSG Symposium: Future Directions in Information Access 2007, 2007
42007
RGU at the TREC Blog Track
M Clark, UC Beresi, S Watt, D Harper
Proceedings of the Text Retrieval Conference (TREC-2006), USA, 2006
42006
RGU at the TREC Blog Track
M Clark, UC Beresi, SNK Watt, DJ Harper
Proceedings of the Fifteenth Text REtrieval Conference (TREC 2006), 2006
42006
Classifying XML Documents by Genre Vol. 1.[MSc]
MJ Clark
Aberdeen: The Robert Gordon University, 2005
32005
Open Comment–Final Report
D Whitelock, C Baldwin, C Beagrie, M Clark, I Craw, F Herrmann, J Holt, ...
1*
What is the influence of genre during the perception of structured text for retrieval and search?
MJ Clark
Robert Gordon University, 2014
2014
The School of Computing The Robert Gordon University Aberdeen, Scotland, United Kingdom {mc, ucb, sw, djh}@ comp. rgu. ac. uk
M Clark, UC Beresi, S Watt, D Harper
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16