Παρακολούθηση
Preslav Nakov
Preslav Nakov
MBZUAI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mbzuai.ac.ae - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SemEval-2015 task 4: Sentiment analysis in Twitter
S Rosenthal, N Farra, P Nakov
SemEval-2015, 2019
14442019
SemEval-2016 task 4: Sentiment analysis in Twitter
P Nakov, A Ritter, S Rosenthal, F Sebastiani, V Stoyanov
SemEval-2016, 2016
12152016
Semeval-2010 task 8: Multi-way classification of semantic relations between pairs of nominals
I Hendrickx, SN Kim, Z Kozareva, P Nakov, DO Séaghdha, S Padó, ...
SemEval-2010, 2010
867*2010
SemEval-2019 Task 6: Identifying and Categorizing Offensive Language in Social Media (OffensEval)
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
SemEval-2019, 2019
5752019
Predicting the Type and Target of Offensive Posts in Social Media
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
NAACL-2019, 2019
5112019
Overview of BioCreative II gene mention recognition
L Smith, LK Tanabe, RJ nee Ando, CJ Kuo, IF Chung, CN Hsu, YS Lin, ...
Genome biology 9 (2), 1, 2008
4192008
SemEval-2020 Task 12: Multilingual Offensive Language Identification in Social Media (OffensEval 2020)
M Zampieri, P Nakov, S Rosenthal, P Atanasova, G Karadzhov, ...
SemEval-2020, 2020
3392020
SemEval-2017 Task 3: Community Question Answering
P Nakov, D Hoogeveen, L Màrquez, A Moschitti, H Mubarak, T Baldwin, ...
SemEval-2017, 27-48, 2017
3182017
Semeval-2007 task 04: Classification of semantic relations between nominals
R Girju, P Nakov, V Nastase, S Szpakowicz, P Turney, D Yuret
Proceedings of the Fourth International Workshop on Semantic Evaluations …, 2007
2372007
Predicting Factuality of Reporting and Bias of News Media Sources
R Baly, G Karadzhov, D Alexandrov, J Glass, P Nakov
EMNLP-2018, 2018
2012018
Citances: Citation sentences for semantic analysis of bioscience text
PI Nakov, AS Schwartz, M Hearst
Proceedings of the SIGIR 4, 81-88, 2004
1952004
Fine-Grained Analysis of Propaganda in News Articles
G Da San Martino, S Yu, A Barrón-Cedeño, R Petrov, P Nakov
EMNLP-2019, 2019
1912019
A non-IID Framework for Collaborative Filtering with Restricted Boltzmann Machines
K Georgiev, P Nakov
International Conference on Machine Learning (ICML'13), 2013
1862013
BioText Search Engine: beyond abstract search
MA Hearst, A Divoli, H Guturu, A Ksikes, P Nakov, MA Wooldridge, J Ye
Bioinformatics 23 (16), 2196-2197, 2007
1782007
Weight functions impact on LSA performance
P Nakov, A Popova, P Mateev
EuroConference RANLP 2001, 2001
1762001
Discriminating between similar languages and Arabic dialect identification: A report on the third DSL shared task
S Malmasi, M Zampieri, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann
Proceedings of the third workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2016
1722016
Findings of the VarDial evaluation campaign 2017
M Zampieri, S Malmasi, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann, ...
Proceedings of the fourth workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2017
1542017
Semeval-2015 task 3: Answer selection in community question answering
P Nakov, L Màrquez, W Magdy, A Moschitti, J Glass, B Randeree
SemEval-2015, 2015
148*2015
In search of credible news
M Hardalov, I Koychev, P Nakov
International conference on Artificial intelligence: methodology, systems …, 2016
1402016
FANG: Leveraging Social Context for Fake News Detection Using Graph Representation
VH Nguyen, K Sugiyama, P Nakov, MY Kan
CIKM-2020 (Best Long Paper award), 2020
1312020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20