Παρακολούθηση
Simone Casale-Brunet
Simone Casale-Brunet
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Networks of Ethereum Non-Fungible Tokens: A graph-based analysis of the ERC-721 ecosystem
S Casale-Brunet, P Ribeca, P Doyle, M Mattavelli
2021 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain), 188-195, 2021
662021
Methods to explore design space for MPEG RMC codec specifications
S Casale-Brunet, A Elguindy, E Bezati, R Thavot, G Roquier, M Mattavelli, ...
Signal Processing: Image Communication 28 (10), 1278-1294, 2013
542013
Analysis and optimization of dynamic dataflow programs
S Casale-Brunet
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2015
48*2015
TURNUS: a design exploration framework for dataflow system design
S Casale-Brunet, M Mattavelli, JW Janneck
Circuits and Systems (ISCAS), 2013 IEEE International Symposium on, 654-654, 2013
43*2013
The impact of NFT profile pictures within social network communities
S Casale-Brunet, M Zichichi, L Hutchinson, M Mattavelli, S Ferretti
Proceedings of the 2022 ACM Conference on Information Technology for Social …, 2022
362022
Clock-gating of streaming applications for energy efficient implementations on FPGAs
E Bezati, SC Brunet, M Mattavelli, JW Janneck
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2016
292016
Synthesis and optimization of high-level stream programs
E Bezati, S Casale-Brunet, M Mattavelli, JW Janneck
Electronic System Level Synthesis Conference (ESLsyn), 2013, 1-6, 2013
292013
Buffer optimization based on critical path analysis of a dataflow program design
S Casale-Brunet, M Mattavelli, JW Janneck
Circuits and Systems (ISCAS), 2013 IEEE International Symposium on, 1384-1387, 2013
29*2013
Partitioning and optimization of high level stream applications for multi clock domain architectures
S Casale-Brunet, E Bezati, C Alberti, M Mattavelli, E Amaldi, JW Janneck
Signal Processing Systems (SiPS), 2013 IEEE Workshop on, 177-182, 2013
28*2013
Turnus: a unified dataflow design space exploration framework for heterogeneous parallel systems
S Casale-Brunet, C Alberti, M Mattavelli, JW Janneck
2013 Conference on Design and Architectures for Signal and Image Processing …, 2013
282013
A multidisciplinary approach for Model Predictive Control Education: A LEGO Mindstorms NXT-based framework
M Canale, S Casale-Brunet
International Journal of Control, Automation and Systems 12, 1030-1039, 2014
262014
Profiling of dataflow programs using post mortem causation traces
S Casale-Brunet, M Mattavelli, JW Janneck
Signal Processing Systems (SiPS), 2012 IEEE Workshop on, 220-225, 2012
24*2012
Automated Design Flow for Multi-Functional Dataflow-Based Platforms
C Sau, P Meloni, L Raffo, F Palumbo, E Bezati, S Casale-Brunet, ...
Journal of Signal Processing Systems, 1-23, 2015
232015
Coarse grain clock gating of streaming applications in programmable logic implementations
E Bezati, S Casale-Brunet, M Mattavelli, JW Janneck
Electronic System Level Synthesis Conference (ESLsyn), Proceedings of the …, 2014
212014
Design space exploration strategies for FPGA implementation of signal processing systems using CAL dataflow program
AAH Ab Rahman, R Thavot, S Casale-Brunet, E Bezati, M Mattavelli
Design and Architectures for Signal and Image Processing (DASIP), 2012 …, 2012
212012
A Lego Mindstorms NXT experiment for model predictive control education
M Canale, S Casale-Brunet
Proceedings of the European Control Conference, Zurich, Switzerland, 2549-2554, 2013
202013
Pipeline synthesis and optimization from branched feedback dataflow programs
A Prihozhy, S Casale-Brunet, E Bezati, M Mattavelli
Journal of Signal Processing Systems 92 (10), 1091-1099, 2020
162020
Automated design flow for coarse-grained reconfigurable platforms: An RVC-CAL multi-standard decoder use-case
C Sau, L Raffo, F Palumbo, E Bezati, S Casale-Brunet, M Mattavelli
2014 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2014
162014
An heterogeneous compiler of dataflow programs for zynq platforms
E Bezati, S Casale-Brunet, R Mosqueron, M Mattavelli
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
132019
High-precision performance estimation for the design space exploration of dynamic dataflow programs
M Michalska, S Casale-Brunet, E Bezati, M Mattavelli
IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems 4 (2), 127-140, 2017
122017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20