Παρακολούθηση
Pietro Borrello
Pietro Borrello
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diag.uniroma1.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Constantine: Automatic side-channel resistance using efficient control and data flow linearization
P Borrello, DC D'Elia, L Querzoni, C Giuffrida
Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2021
542021
{ÆPIC} leak: Architecturally leaking uninitialized data from the microarchitecture
P Borrello, A Kogler, M Schwarzl, M Lipp, D Gruss, M Schwarz
31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22), 3917-3934, 2022
532022
Robust and scalable process isolation against spectre in the cloud
M Schwarzl, P Borrello, A Kogler, K Varda, T Schuster, M Schwarz, ...
European Symposium on Research in Computer Security, 167-186, 2022
23*2022
Ropmate: Visually assisting the creation of rop-based exploits
M Angelini, G Blasilli, P Borrello, E Coppa, DC D’Elia, S Ferracci, S Lenti, ...
2018 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2018
202018
The ROP needle: hiding trigger-based injection vectors via code reuse
P Borrello, E Coppa, DC D'Elia, C Demetrescu
Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, 1962-1970, 2019
152019
Hiding in the particles: When return-oriented programming meets program obfuscation
P Borrello, E Coppa, DC D’Elia
2021 51st Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2021
122021
Practical timing side-channel attacks on memory compression
M Schwarzl, P Borrello, G Saileshwar, H Müller, M Schwarz, D Gruss
2023 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1186-1203, 2023
102023
CustomProcessingUnit: Reverse Engineering and Customization of Intel Microcode
P Borrello, C Easdon, M Schwarzl, R Czerny, M Schwarz
2023 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW), 285-297, 2023
32023
Predictive context-sensitive fuzzing
P Borrello, A Fioraldi, DC D’Elia, D Balzarotti, L Querzoni, C Giuffrida
Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium, 2024
22024
UNCONTAINED: Uncovering Container Confusion in the Linux Kernel
J Koschel, P Borrello, DC D’Elia, H Bos, C Giuffrida
2*
Taming Complex Bugs in Secure Systems
P Borrello
2023
Robust and Scalable Process Isolation against Spectre in the Cloud (Extended Version)
M Schwarzl, P Borrello, A Kogler, K Varda, T Schuster, M Schwarz, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12