Παρακολούθηση
Noah Snavely
Noah Snavely
Associate Professor, Cornell University and Researcher at Google Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cornell.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Photo tourism: exploring photo collections in 3D
N Snavely, SM Seitz, R Szeliski
ACM siggraph 2006 papers, 835-846, 2006
43192006
Modeling the world from internet photo collections
N Snavely, SM Seitz, R Szeliski
International journal of computer vision 80, 189-210, 2008
26632008
Building rome in a day
S Agarwal, Y Furukawa, N Snavely, I Simon, B Curless, SM Seitz, ...
Communications of the ACM 54 (10), 105-112, 2011
24552011
Unsupervised learning of depth and ego-motion from video
T Zhou, M Brown, N Snavely, DG Lowe
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
21792017
Multi-view stereo for community photo collections
M Goesele, N Snavely, B Curless, H Hoppe, SM Seitz
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-8, 2007
8312007
Spacetime faces: high resolution capture for modeling and animation
L Zhang, N Snavely, B Curless, SM Seitz
ACM SIGGRAPH 2004 Papers, 548-558, 2004
7422004
Megadepth: Learning single-view depth prediction from internet photos
Z Li, N Snavely
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
6152018
Deepstereo: Learning to predict new views from the world's imagery
J Flynn, I Neulander, J Philbin, N Snavely
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
5892016
Material recognition in the wild with the materials in context database
S Bell, P Upchurch, N Snavely, K Bala
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
5522015
Stereo magnification: Learning view synthesis using multiplane images
T Zhou, R Tucker, J Flynn, G Fyffe, N Snavely
arXiv preprint arXiv:1805.09817, 2018
5242018
Location recognition using prioritized feature matching
Y Li, N Snavely, DP Huttenlocher
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
5242010
Bundle adjustment in the large
S Agarwal, N Snavely, SM Seitz, R Szeliski
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
5182010
Worldwide Pose Estimation using 3D Point Clouds
Y Li, N Snavely, D Huttenlocher, P Fua
ECCV, 2012
4572012
Scene summarization for online image collections
I Simon, N Snavely, SM Seitz
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-8, 2007
4342007
Discrete-continuous optimization for large-scale structure from motion
D Crandall, A Owens, N Snavely, D Huttenlocher
CVPR 2011, 3001-3008, 2011
3992011
Robust global translations with 1dsfm
K Wilson, N Snavely
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
3752014
Intrinsic images in the wild
S Bell, K Bala, N Snavely
ACM Transactions on Graphics (TOG) 33 (4), 1-12, 2014
3712014
Scene reconstruction and visualization from internet photo collections: A survey
N Snavely
IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications 3, 44-66, 2011
3452011
Skeletal graphs for efficient structure from motion
N Snavely, SM Seitz, R Szeliski
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2008
3292008
Towards computational models of kinship verification
R Fang, KD Tang, N Snavely, T Chen
2010 IEEE International conference on image processing, 1577-1580, 2010
3082010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20