Παρακολούθηση
Graziano Blasilli
Graziano Blasilli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniroma1.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vulnus: Visual vulnerability analysis for network security
M Angelini, G Blasilli, T Catarci, S Lenti, G Santucci
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 183-192, 2018
412018
State of the art of visual analytics for explainable deep learning
B La Rosa, G Blasilli, R Bourqui, D Auber, G Santucci, R Capobianco, ...
Computer graphics forum 42 (1), 319-355, 2023
352023
Ropmate: Visually assisting the creation of rop-based exploits
M Angelini, G Blasilli, P Borrello, E Coppa, DC D’Elia, S Ferracci, S Lenti, ...
2018 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2018
202018
SymNav: Visually assisting symbolic execution
M Angelini, G Blasilli, L Borzacchiello, E Coppa, DC D’Elia, C Demetrescu, ...
2019 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-11, 2019
182019
STEIN: Speeding up Evaluation Activities With a Seamless Testing Environment INtegrator.
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, G Santucci
EuroVis (Short Papers), 85-89, 2018
162018
Towards enhancing radviz analysis and interpretation
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, A Palleschi, G Santucci
2019 IEEE Visualization Conference (VIS), 226-230, 2019
152019
A visual analytics conceptual framework for explorable and steerable partial dependence analysis
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, G Santucci
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023
112023
BUCEPHALUS: a BUsiness CEntric cybersecurity Platform for proActive anaLysis Using visual analyticS
M Angelini, G Blasilli, S Bonomi, S Lenti, A Palleschi, G Santucci, ...
2021 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 15-25, 2021
82021
Effectiveness error: Measuring and improving radviz visual effectiveness
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, A Palleschi, G Santucci
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 28 (12), 4770-4786, 2021
72021
Nemesis (network medicine analysis): Towards visual exploration of network medicine data
M Angelini, G Blasilli, L Farina, S Lenti, G Santucci
VISIGRAPP 2019-Proceedings of the 14th International Joint Conference on …, 2019
52019
Visual exploration and analysis of the italian cybersecurity framework
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, G Santucci
Proceedings of the 2018 International Conference on Advanced Visual …, 2018
22018
Lessons learned while supporting Cyber Situational Awareness
G Blasilli, ED Paoli, S Lenti, S Picca, K Vrotsou, J Bernard
EuroVis Workshop on Visual Analytics (EuroVA), 2021
12021
CrossWidget: a D3. js Plugin to Support Multiple Scented Cross Filtering Activities.
G Blasilli, S Lenti, A Palleschi, JM Pereira, RG Raidou
EuroVis (Posters), 1-3, 2019
12019
CrossWidgets: Enhancing Complex Data Selections through Modular Multi Attribute Selectors
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, A Palleschi, G Santucci
Proceedings of the International Conference on Advanced Visual Interfaces, 1-9, 2020
2020
Guess what I want: I am in hurry and I am using my phone while driving
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, G Santucci
2018 22nd International Conference Information Visualisation (IV), 139-144, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15