Παρακολούθηση
Sven Maerivoet
Sven Maerivoet
PhD, Transport & Mobility Leuven / Katholieke Universiteit Leuven
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tmleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cellular automata models of road traffic
S Maerivoet, B De Moor
Physics reports 419 (1), 1-64, 2005
7192005
Traffic flow theory
S Maerivoet, B De Moor
arXiv preprint physics/0507126, 2005
1162005
Transportation planning and traffic flow models
S Maerivoet, B De Moor
arXiv preprint physics/0507127, 2005
752005
SUSTAPARK: an agent-based model for simulating parking search
K Dieussaert, K Aerts, T Steenberghen, S Maerivoet, K Spitaels
AGILE International Conference on Geographic Information Science, Hannover, 1-11, 2009
642009
Modelling traffic on motorways: state-of-the-art, numerical data analysis, and dynamic traffic assignment
S Maerivoet
Departement elektrotechniek Esat-SCD (SISTA), Katholieke Universiteit Leuven, 2006
442006
Validation of travel times based on cellular floating vehicle data
S Maerivoet, S Logghe
Proceedings from 6th European congress and exhibition on intelligent …, 2007
372007
SUSTAPARK: An Agent-based Model for Simulating Parking Search.
T Steenberghen, K Dieussaert, S Maerivoet, K Spitaels
Journal of the Urban & Regional Information Systems Association 24 (1), 2012
212012
Non-concave fundamental diagrams and phase transitions in a stochastic traffic cellular automaton
S Maerivoet, B De Moor
The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems 42, 131-140, 2004
172004
Analyse van de verkeerscongestie in België
S Maerivoet, I Yperman
Transport & Mobility Leuven, Rapport 7, 2008
162008
A field trial on smart mobility
S Maerivoet, F Daems, F Maertens, K Renckens, P Van Houtte, L Buelens
Procedia-Social and Behavioral Sciences 54, 926-935, 2012
122012
A comparison of a cellular automaton and a macroscopic model
S Maerivoet, S Logghe, B De Moor, B Immers
Traffic and Granular Flow’03, 199-204, 2005
122005
Development of an improved traffic cellular automaton model for traffic flows on a highway road network
S Maerivoet, B De Moor
Proc. of the 10th World Congress and Exhibition of Intelligent Transport …, 2003
112003
Transaid deliverable 3.1-modelling, simulation and assessment of vehicle automations and automated vehicles' driver behaviour in mixed traffic
E Mintsis, L Luecken, K Porfyri, D Koutras, X Zhang, M Rondinone, ...
102018
Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen
E Delhaye, G De Ceuster, S Maerivoet
Final report for Vlaamse Milieumaatschappij, 2010
102010
Traffic flow theory, 05-154
S Maerivoet, BD Moor
Katholieke Universiteit Leuven, Department of Electrical Engineering ESAT …, 2005
102005
Management of transitions of control in mixed traffic with automated vehicles
A Correa, S Maerivoet, E Mintsis, A Wijbenga, M Sepulcre, M Rondinone, ...
2018 16th International Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2018
92018
Optimising Price and Location of Parking in Cities under a Sustainability Constraint (SUSTAPARK), Final Report
K Spitaels, S Maerivoet, G De Ceuster, G Nijs, V Clette, P Lannoy, ...
Brussels: Belgian Science Policy 104, 2009
82009
An introduction to image enhancement in the spatial domain
S Maerivoet
University of Antwerp, Department of mathematics and computer science, 2000
72000
Het gebruik van microscopische verkeerssimulatie bij een onderzoek naar de fileproblematiek op de antwerpse ring
S Maerivoet
Universitaire Instelling Antwerpen, Master’s Thesis, 2001
62001
TransAID Deliverable 4.2-Preliminary Simulation and Assessment of enhanced traffic management measures
S Maerivoet, L Akkermans, K Carlier, YP Flötteröd, L Lücken, R Alms, ...
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20