Παρακολούθηση
Claudia Bieling
Claudia Bieling
Institute for Social Sciences in Agriculture, University of Hohenheim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-hohenheim.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at community level
T Plieninger, S Dijks, E Oteros-Rozas, C Bieling
Land use policy 33, 118-129, 2013
11102013
An empirical review of cultural ecosystem service indicators
M Hernández-Morcillo, T Plieninger, C Bieling
Ecological indicators 29, 434-444, 2013
5902013
The driving forces of landscape change in Europe: A systematic review of the evidence
T Plieninger, H Draux, N Fagerholm, C Bieling, M Bürgi, T Kizos, ...
Land use policy 57, 204-214, 2016
3752016
Linking ecosystem services with cultural landscape research
H Schaich, C Bieling, T Plieninger
Gaia-Ecological Perspectives for Science and Society 19 (4), 269-277, 2010
3182010
The role of cultural ecosystem services in landscape management and planning
T Plieninger, C Bieling, N Fagerholm, A Byg, T Hartel, P Hurley, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 14, 28-33, 2015
2662015
Resilience and the cultural landscape: understanding and managing change in human-shaped environments
T Plieninger, C Bieling
Cambridge University Press, 2012
2622012
Using social media photos to explore the relation between cultural ecosystem services and landscape features across five European sites
E Oteros-Rozas, B Martín-López, N Fagerholm, C Bieling, T Plieninger
Ecological Indicators 94, 74-86, 2018
2602018
Linkages between landscapes and human well-being: An empirical exploration with short interviews
C Bieling, T Plieninger, H Pirker, CR Vogl
Ecological Economics 105, 19-30, 2014
1872014
Exploring ecosystem-change and society through a landscape lens: recent progress in European landscape research
T Plieninger, T Kizos, C Bieling, L Le Dû-Blayo, MA Budniok, M Bürgi, ...
Ecology and Society 20 (2), 2015
1682015
Mainstreaming ecosystem services through reformed European agricultural policies
T Plieninger, C Schleyer, H Schaich, B Ohnesorge, H Gerdes, ...
Conservation Letters 5 (4), 281-288, 2012
1522012
Mainstreaming ecosystem services through reformed European agricultural policies
T Plieninger, C Schleyer, H Schaich, B Ohnesorge, H Gerdes, ...
Conservation Letters 5 (4), 281-288, 2012
1522012
Exploring city-wide patterns of cultural ecosystem service perceptions and use
E Rall, C Bieling, S Zytynska, D Haase
Ecological Indicators 77, 80-95, 2017
1512017
Resilience-based perspectives to guiding high-nature-value farmland through socioeconomic change
T Plieninger, C Bieling
Ecology and Society 18 (4), 2013
1412013
Recording manifestations of cultural ecosystem services in the landscape
C Bieling, T Plieninger
Landscape Research 38 (5), 649-667, 2013
1362013
Sustaining ecosystem services in cultural landscapes
T Plieninger, D Van der Horst, C Schleyer, C Bieling
Ecology and Society 19 (2), 2014
1342014
Exploring futures of ecosystem services in cultural landscapes through participatory scenario development in the Swabian Alb, Germany
T Plieninger, C Bieling, B Ohnesorge, H Schaich, C Schleyer, F Wolff
Ecology and society 18 (3), 2013
1332013
Non-industrial private-forest owners: possibilities for increasing adoption of close-to-nature forest management
C Bieling
European Journal of Forest Research 123 (4), 293-303, 2004
1242004
Integrated landscape initiatives in Europe: Multi-sector collaboration in multi-functional landscapes
M García-Martín, C Bieling, A Hart, T Plieninger
Land use policy 58, 43-53, 2016
982016
Processes and driving forces in changing cultural landscapes across Europe
M Bürgi, C Bieling, K von Hackwitz, T Kizos, J Lieskovský, MG Martín, ...
Landscape Ecology 32 (11), 2097-2112, 2017
972017
Cultural ecosystem services as revealed through short stories from residents of the Swabian Alb (Germany)
C Bieling
Ecosystem Services 8, 207-215, 2014
952014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20