Παρακολούθηση
Luis Bentes
Luis Bentes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ualg.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
M.; Erzini, K., 1997: Weight–length relationships for selected fish species of the small-scale demersal fisheries of the south and south-west coast of Portugal
JMS Goncalves, L Bentes, PG Lino, J Ribeiro, AV Canario
Fish. res 30, 253-256, 0
491*
Weight-length relationships for selected fish species of the small-scale demersal fisheries of the south and south-west coast of Portugal
JMS Gonçalves, L Bentes, PG Lino, J Ribeiro, AVM Canario, K Erzini
Fisheries research 30 (3), 253-256, 1997
4811997
By-catch and discarding practices in five Algarve (southern Portugal) métiers
TC Borges, K Erzini, L Bentes, ME Costa, JMS Gonçalves, PG Lino, ...
Journal of Applied Ichthyology 17 (3), 104-114, 2001
1522001
Pais. C.; Ribeiro, J. 2001: By-catch discarding practices in five Algarve (southern Portugal) métiers
TC Borges, K Erzini, L Bentes, ME Costa, J Gonçalves, PG Lino
Journal of Applied Ichthyology 17, 104-114, 0
152*
Seasonal, tidal and diurnal changes in fish assemblages in the Ria Formosa lagoon (Portugal)
J Ribeiro, L Bentes, R Coelho, J Gonçalves, PG Lino, P Monteiro, K Erzini
Estuarine, Coastal and Shelf Science 67 (3), 461-474, 2006
1452006
K. 2006. Seasonal, tidal and diurnal changes in fish assemblages in the Ria Formosa lagoon (Portugal)
J Ribeiro, L Bentes, R Coelho, JMS Gonçalves, PG Lino, P Monteiro, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 67, 461-471, 0
145*
Home range, residency and movements of Diplodus sargus and Diplodus vulgaris in a coastal lagoon: Connectivity between nursery and adult habitats
D Abecasis, L Bentes, K Erzini
Estuarine, Coastal and Shelf Science 85 (4), 525-529, 2009
1182009
Species and size selectivity in a Portuguese multispecies artisanal long-line fishery
K Erzini, JMS Gonçalves, L Bentes, PG Lino, J Cruz
ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil 53 (5), 811-819, 1996
1111996
Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries
K Erzini, J Gonçalves, L Bentes, DK Moutopoulos, JAH Casal, ...
Fisheries research 79 (1), 183-201, 2006
1032006
Species and size selectivity in a ‘red’sea bream longline ‘métier’in the Algarve (southern Portugal)
K Erzini, J Gonçalves, L Bentes, PG Lino, J Ribeiro
Aquatic Living Resources 11 (1), 1-11, 1998
1031998
1998. Species and size selectivity in a ‘red’sea bream longline métier in the Algarve (southern Portugal)
K Erzini, JMS Gonçalves, L Bentes, PG Lino, J Ribeiro
Aquat. Living Resour 11, 1-11, 0
103*
Ageing seabreams: a comparative study between scales and otoliths
D Abecasis, L Bentes, R Coelho, C Correia, PG Lino, P Monteiro, ...
Fisheries Research 89 (1), 37-48, 2008
892008
Fish mouth dimensions and size selectivity in a Portuguese longline fishery
K Erzini, JMS Goncalves, L Bentes, PG Lino
Oceanographic Literature Review 44 (8), 878-878, 2004
85*2004
Fish mouth dimensions and size selectivity in a Portuguese longline fishery
K Erzini, JMS Gonçalves, L Bentes, PG Lino
Journal of applied Ichthyology 13 (1), 41-44, 1997
851997
Age and growth, maturity, mortality and yield-per-recruit for two banded bream (Diplodus vulgaris Geoffr.) from the south coast of Portugal (vol 62, pg 349, 2003)
JMS Goncalves, L Bentes, R Coelho, C Correia, PG Lino, P Monteiro, ...
FISHERIES RESEARCH 63 (2), 299-299, 2003
84*2003
Erratum to''Age and growth, maturity, mortality and yield-per-recruit for two banded bream (Diplodus vulgaris Geoffr.) from the south coast of Portugal''-[Fish. Res. 62 (2003 …
JMS Goncalves, L Bentes, R Coelho, C Correia, PG Lino, P Monteiro, ...
Fisheries Research 63 (2), 299-299, 2003
84*2003
Age and growth, maturity, mortality and yield-per-recruit for two banded bream (Diplodus vulgaris Geoffr.) from the south coast of Portugal
JMS Gonçalves, L Bentes, R Coelho, C Correia, PG Lino, CC Monteiro, ...
Fisheries research 62 (3), 349-359, 2003
842003
Transboundary dimensions of marine spatial planning: Fostering inter-jurisdictional relations and governance
S Jay, FL Alves, C O'Mahony, M Gomez, A Rooney, M Almodovar, K Gee, ...
Marine Policy 65, 85-96, 2016
832016
Long-term changes in fish communities of the Ria Formosa coastal lagoon (southern Portugal) based on two studies made 20 years apart
J Ribeiro, CC Monteiro, P Monteiro, L Bentes, R Coelho, J Gonçalves, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 76 (1), 57-68, 2008
832008
A comparative study of the species composition of discards from five fisheries from the Algarve (southern Portugal)
K Erzini, ME Costa, L Bentes, TC Borges
Fisheries Management and Ecology 9 (1), 31-40, 2002
812002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20