Παρακολούθηση
Matthew T. Mason
Matthew T. Mason
Professor of Robotics and Computer Science, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Compliance and force control for computer controlled manipulators
MT Mason
IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics, VoI SMC-11, 418-432, 1981
21091981
Robot hands and the mechanics of manipulation
MT Mason, JK Salisbury Jr
The MIT Press, Cambridge, MA, 1985
14131985
Automatic synthesis of fine-motion strategies for robots
T Lozano-Perez, MT Mason, RH Taylor
The International Journal of Robotics Research 3 (1), 3-24, 1984
11101984
Robot motion: Planning and control
M Brady, T Hollerbach, John, Johnson, T Lozano-Perez, M Mason
the MIT Press, 1982
7071982
An exploration of sensorless manipulation
MA Erdmann, MT Mason
IEEE Journal on Robotics and Automation 4 (4), 369-379, 1988
6571988
Mechanics and planning of manipulator pushing operations
MT Mason
The International Journal of Robotics Research 5 (3), 53-71, 1986
6501986
Mechanics of robotic manipulation
MT Mason
MIT press, 2001
6032001
Stable pushing: Mechanics, controllability, and planning
KM Lynch, MT Mason
The international journal of robotics research 15 (6), 533-556, 1996
5671996
Two-dimensional rigid-body collisions with friction
Y Wang, MT Mason
4501992
Dynamic nonprehensile manipulation: Controllability, planning, and experiments
KM Lynch, MT Mason
The International Journal of Robotics Research 18 (1), 64-92, 1999
2941999
Manipulator grasping and pushing operations
MT Mason
2651982
Time optimal trajectories for bounded velocity differential drive vehicles
DJ Balkcom, MT Mason
The International Journal of Robotics Research 21 (3), 199-217, 2002
2482002
From caging to grasping
A Rodriguez, MT Mason, S Ferry
The International Journal of Robotics Research 31 (7), 886-900, 2012
2472012
Extrinsic dexterity: In-hand manipulation with external forces
NC Dafle, A Rodriguez, R Paolini, B Tang, SS Srinivasa, M Erdmann, ...
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1578-1585, 2014
2382014
Posing polygonal objects in the plane by pushing
S Akella, MT Mason
The International Journal of Robotics Research 17 (1), 70-88, 1998
2301998
Robotic origami folding
DJ Balkcom, MT Mason
The International Journal of Robotics Research 27 (5), 613-627, 2008
1972008
On the inconsistency of rigid-body frictional planar mechanics
MT Mason, Y Wang
Proceedings. 1988 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 1988
1771988
Dynamic manipulation
MT Mason, KM Lynch
Proceedings of 1993 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots …, 1993
1741993
The mechanics of manipulation
M Mason
Robotics and Automation. Proceedings. 1985 IEEE International Conference on …, 1985
1371985
Modeling impact dynamics for robotic operations
Y Wang, M Mason
Proceedings. 1987 IEEE International Conference on Robotics and Automation 4 …, 1987
1361987
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20