Παρακολούθηση
Laura Niven
Laura Niven
Production Editor at Annual Reviews
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα annualreviews.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Early modern human settlement of Europe north of the Alps occurred 43,500 years ago in a cold steppe-type environment
PR Nigst, P Haesaerts, F Damblon, C Frank-Fellner, C Mallol, B Viola, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (40), 14394-14399, 2014
1892014
Strontium isotope evidence for migration in late Pleistocene Rangifer: Implications for Neanderthal hunting strategies at the Middle Palaeolithic site of Jonzac, France
K Britton, V Grimes, L Niven, TE Steele, S McPherron, M Soressi, TE Kelly, ...
Journal of Human Evolution 61 (2), 176-185, 2011
1392011
Virtual skeletons: using a structured light scanner to create a 3D faunal comparative collection
L Niven, TE Steele, H Finke, T Gernat, JJ Hublin
Journal of Archaeological Science 36 (9), 2018-2023, 2009
1272009
Neandertal mobility and large-game hunting: the exploitation of reindeer during the Quina Mousterian at Chez-Pinaud Jonzac (Charente-Maritime, France)
L Niven, TE Steele, W Rendu, JB Mallye, SP McPherron, M Soressi, ...
Journal of Human Evolution 63 (4), 624-635, 2012
1222012
On the role of fire in Neandertal adaptations in Western Europe: evidence from Pech de l’Azé IV and Roc de Marsal, France
DM Sandgathe, HL Dibble, P Goldberg, SP McPherron, A Turq, L Niven, ...
PaleoAnthropology 2011, 216-242, 2011
1202011
A preliminary report on Pech de l'Azé IV, layer 8 (Middle Paleolithic, France)
F Berna, P Goldberg, SP Mcpherron, D Richter
PaleoAnthropology 182, 219, 2009
1122009
New chronology for Ksâr ‘Akil (Lebanon) supports Levantine route of modern human dispersal into Europe
MD Bosch, MA Mannino, AL Prendergast, TC O’Connell, B Demarchi, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (25), 7683-7688, 2015
1082015
Timing of the appearance of habitual fire use
DM Sandgathe, HL Dibble, P Goldberg, SP McPherron, A Turq, L Niven, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (29), E298-E298, 2011
1012011
Hominin subsistence patterns during the Middle and Late Paleolithic in northwestern Europe
S Gaudzinski-Windheuser, L Niven
The Evolution of Hominin Diets, 99-111, 2009
902009
The Palaeolithic occupation of Vogelherd Cave: Implications for the subsistence behavior of late Neanderthals and early modern humans
L Niven
Kerns Verlag, 2006
89*2006
From carcass to cave: large mammal exploitation during the Aurignacian at Vogelherd, Germany
L Niven
Journal of Human Evolution 53 (4), 362-382, 2007
782007
L'occupation du bassin de Neuwied (Rhénanie centrale, Allemagne) par les Magdaléniens et les groupes à Federmesser (aziliens)
M Street, F Gelhausen, S Grimm, F Moseler, L Niven, M Sensburg, ...
Bulletin de la Société préhistorique française, 753-780, 2006
622006
Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur ancien à Jonzac (Charente-Maritime): premiers résultats des campagnes 2004-2006
J Jaubert, JJ Hublin, SP Mcpherron, M Soressi, JG Bordes, E Claud, ...
Les sociétés du Paléolithique dans un grand Sud-Ouest de la France| nouveaux …, 2008
582008
Hell Gap: a stratified Paleoindian campsite at the edge of the Rockies
DJ Rapson, LB Niven
University of Utah Press, 2009
572009
An inter-site comparison of enamel hypoplasia in bison: implications for paleoecology and modeling Late Plains Archaic subsistence
LB Niven, CP Egeland, LC Todd
Journal of Archaeological Science 31 (12), 1783-1794, 2004
542004
The late Middle Palaeolithic in Southwest France: New TL dates for the sequence of Pech de l’Azé IV
D Richter, H Dibble, P Goldberg, S McPherron, L Niven, D Sandgathe, ...
45*
Season of Bison Mortality at Three Plains Archaic Kill Sites in Wyoming
LB Niven, MG Hill
Plains Anthropologist 43 (163), 5-26, 0
34*
Cement furrows in the dentition of Mammuthus primigenius and the question of their etiology
LB Niven, P Wojtal
Acta zoologica cracoviensia 45 (2), 307-319, 2002
302002
Radiocarbon dates for the late Middle Palaeolithic at Pech de l'Azé IV, France
SP McPherron, S Talamo, P Goldberg, L Niven, D Sandgathe, ...
Journal of Archaeological Science 39 (11), 3436-3442, 2012
292012
A diachronic evaluation of Neanderthal cervid exploitation and site use at Pech de l’Azé IV, France
L Niven
Zooarchaeology and Modern Human Origins, 151-161, 2013
272013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20