Παρακολούθηση
Orfanos Ioannis
Orfanos Ioannis
Adjunct Professor • Mediterranean College, School of Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mc-class.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Attosecond pulse metrology
I Orfanos, I Makos, I Liontos, E Skantzakis, B Förg, D Charalambidis, ...
Apl Photonics 4 (8), 2019
752019
Multiple ionization of argon via multi-XUV-photon absorption induced by 20-GW high-order harmonic laser pulses
A Nayak, I Orfanos, I Makos, M Dumergue, S Kühn, E Skantzakis, B Bodi, ...
Physical Review A 98 (2), 023426, 2018
722018
Tailoring colors by O annulation of polycyclic aromatic hydrocarbons
T Miletić, A Fermi, I Orfanos, A Avramopoulos, F De Leo, N Demitri, ...
Chemistry–A European Journal 23 (10), 2363-2378, 2017
662017
Ultrafast third order nonlinearities of organic solvents
K Iliopoulos, D Potamianos, E Kakkava, P Aloukos, I Orfanos, S Couris
Optics Express 23 (19), 24171-24176, 2015
472015
Α 10-gigawatt attosecond source for non-linear XUV optics and XUV-pump-XUV-probe studies
I Makos, I Orfanos, A Nayak, J Peschel, B Major, I Liontos, E Skantzakis, ...
Scientific reports 10 (1), 3759, 2020
452020
Non-linear processes in the extreme ultraviolet
I Orfanos, I Makos, I Liontos, E Skantzakis, B Major, A Nayak, ...
Journal of Physics: Photonics 2 (4), 042003, 2020
332020
Nonlinear optical response of some Graphene oxide and Graphene fluoride derivatives
N Liaros, I Orfanos, I Papadakis, S Couris
Optofluidics, Microfluidics and Nanofluidics 3 (1), 2016
122016
Experimental study of the structural effect on the nanosecond nonlinear optical response of o-doped polycyclic aromatic hydrocarbons
I Papadakis, Z Bouza, A Stathis, I Orfanos, S Couris, T Miletic, D Bonifazi
The Journal of Physical Chemistry A 122 (23), 5142-5152, 2018
112018
A Twisted Bay‐Substituted Quaterrylene Phosphorescing in the NIR Spectral Region
T Miletić, A Fermi, I Papadakis, I Orfanos, N Karampitsos, A Avramopoulos, ...
Helvetica Chimica Acta 100 (11), e1700192, 2017
102017
Two-XUV-photon double ionization of neon
I Orfanos, E Skantzakis, A Nayak, M Dumergue, S Kühn, G Sansone, ...
Physical Review A 106 (4), 043117, 2022
42022
Generation of energetic highly elliptical extreme ultraviolet radiation
E Vassakis, I Orfanos, I Liontos, E Skantzakis
Photonics 8 (9), 378, 2021
32021
Ponderomotive shifts induced by intense laser-driven coherent extreme ultraviolet radiation
I Orfanos, E Skantzakis, I Liontos, P Tzallas, D Charalambidis
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 54 (8), 084002, 2021
32021
Strong-field effects induced in the extreme ultraviolet domain
I Makos, I Orfanos, E Skantzakis, I Liontos, P Tzallas, A Forembski, ...
High Power Laser Science and Engineering 8, e44, 2020
32020
Nonlinear optical response of some Boron-dipyrromethene dyes: An experimental and theoretical investigation
P Aloukos, I Orfanos, I Dalamaras, A Kaloudi-Chantzea, A Avramopoulos, ...
Materials Chemistry and Physics 283, 126057, 2022
22022
Nonlinear optical response of some Boron-dipyrromethene dyes: An experimental and theoretical investigation
Panagiotis Aloukos, Ioannis Orfanos, Ioannis Dalamaras, Antonia Kaloudi ...
Materials Chemistry and Physics 283, 126057, 2022
22022
Energetic, tunable, highly elliptically polarized higher harmonics generated by intense two-color counter-rotating laser fields
E Vassakis, S Madas, L Spachis, T Lamprou, I Orfanos, S Kahaly, ...
Physical Review A 108 (5), 053112, 2023
2023
Generation of micro-Joule level coherent quasi-continuum extreme ultraviolet radiation using multi-cycle intense laser-atom interactions
V Tsafas, T Lamprou, E Skantzakis, A Nayak, D Charalambidis, P Tzallas, ...
Optics Communications 535, 129359, 2023
2023
Two-XUV-photon double ionization of Neon studied at the Extreme Light Infrastructure (ELI-ALPS)
I Orfanos, E Skantzakis, A Nayak, M Dumergue, S Kühn, G Sansone, ...
arXiv preprint arXiv:2209.01998, 2022
2022
Generation of Energetic Highly Elliptical Extreme Ultraviolet Radiation
EVIOILE Skantzakis
Photonics 11 (9), 378, 2021
2021
Development and characterization of an intense attosecond pulse source for XUV-pump-XUV-probe experiments
I Orfanos
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20