Παρακολούθηση
Mihaela van der Schaar
Mihaela van der Schaar
University of Cambridge, The Alan Turing Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cross-layer wireless multimedia transmission: challenges, principles, and new paradigms
M Van Der Schaar
IEEE wireless Communications 12 (4), 50-58, 2005
6912005
The MPEG-4 fine-grained scalable video coding method for multimedia streaming over IP
HM Radha, M Van der Schaar, Y Chen
IEEE Transactions on multimedia 3 (1), 53-68, 2001
5402001
Gain: Missing data imputation using generative adversarial nets
J Yoon, J Jordon, M Schaar
International conference on machine learning, 5689-5698, 2018
5072018
Ethnic and regional variations in hospital mortality from COVID-19 in Brazil: a cross-sectional observational study
P Baqui, I Bica, V Marra, A Ercole, M van Der Schaar
The Lancet Global Health 8 (8), e1018-e1026, 2020
4252020
Combined MPEG-4 FGS and modulation algorithm for wireless video transmission
J Meehan, M van der Schaar
US Patent 6,909,753, 2005
3672005
Adaptive cross-layer protection strategies for robust scalable video transmission over 802.11 WLANs
M Van Der Schaar, S Krishnamachari, S Choi, X Xu
IEEE Journal on selected areas in communications 21 (10), 1752-1763, 2003
3452003
Reputation-based incentive protocols in crowdsourcing applications
Y Zhang, M Van der Schaar
2012 Proceedings IEEE INFOCOM, 2140-2148, 2012
3122012
Providing adaptive QoS to layered video over wireless local area networks through real-time retry limit adaptation
Q Li, M Van der Schaar
IEEE Transactions on multimedia 6 (2), 278-290, 2004
2872004
PATE-GAN: Generating synthetic data with differential privacy guarantees
J Jordon, J Yoon, M Van Der Schaar
International conference on learning representations, 2018
2672018
Deephit: A deep learning approach to survival analysis with competing risks
C Lee, W Zame, J Yoon, M Van Der Schaar
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
2482018
System and method for fine granular scalable video with selective quality enhancement
Y Chen, H Radha, M van der Schaar
US Patent 6,263,022, 2001
2442001
Time-series generative adversarial networks
J Yoon, D Jarrett, M Van der Schaar
Advances in neural information processing systems 32, 2019
2432019
In-band motion compensated temporal filtering
Y Andreopoulos, A Munteanu, J Barbarien, M Van der Schaar, J Cornelis, ...
Signal Processing: Image Communication 19 (7), 653-673, 2004
2372004
Queuing-based dynamic channel selection for heterogeneous multimedia applications over cognitive radio networks
HP Shiang, M Van Der Schaar
IEEE Transactions on multimedia 10 (5), 896-909, 2008
2362008
Context-aware proactive content caching with service differentiation in wireless networks
S Müller, O Atan, M van der Schaar, A Klein
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (2), 1024-1036, 2016
2242016
Cross-layer packetization and retransmission strategies for delay-sensitive wireless multimedia transmission
M van der Schaar, DS Turaga
IEEE transactions on Multimedia 9 (1), 185-197, 2006
2202006
Cardiovascular disease risk prediction using automated machine learning: A prospective study of 423,604 UK Biobank participants
AM Alaa, T Bolton, E Di Angelantonio, JHF Rudd, M Van der Schaar
PloS one 14 (5), e0213653, 2019
2182019
Dynamic pricing and energy consumption scheduling with reinforcement learning
BG Kim, Y Zhang, M Van Der Schaar, JW Lee
IEEE Transactions on smart grid 7 (5), 2187-2198, 2015
2102015
GANITE: Estimation of Individualized Treatment Effects using Generative Adversarial Nets
J Yoon, J Jordon, M van der Schaar
ICLR, 2018
2052018
Multimedia over IP and wireless networks: compression, networking, and systems
M Van der Schaar, PA Chou
Elsevier, 2011
1982011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20