Παρακολούθηση
Casentini Barbara
Casentini Barbara
Water Reserach Institute - National Research Centre, Rome, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irsa.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anaerobic arsenite oxidation with an electrode serving as the sole electron acceptor: a novel approach to the bioremediation of arsenic-polluted groundwater
N Pous, B Casentini, S Rossetti, S Fazi, S Puig, F Aulenta
Journal of hazardous materials 283, 617-622, 2015
1142015
Uncovering the release of micro/nanoplastics from disposable face masks at times of COVID-19
S Morgana, B Casentini, S Amalfitano
Journal of Hazardous Materials 419, 126507, 2021
1122021
A revisitation of TRIX for trophic status assessment in the light of the European Water Framework Directive: Application to Italian coastal waters
M Pettine, B Casentini, S Fazi, F Giovanardi, R Pagnotta
Marine Pollution Bulletin 54 (9), 1413-1426, 2007
1042007
Dissolved inorganic carbon effect in the determination of arsenic and chromium in mineral waters by inductively coupled plasma-mass spectrometry
M Pettine, B Casentini, D Mastroianni, S Capri
Analytica chimica acta 599 (2), 191-198, 2007
812007
Polyaluminum chloride with high Al30 content as removal agent for arsenic-contaminated well water
J Mertens, B Casentini, A Masion, R Pöthig, B Wehrli, G Furrer
Water research 46 (1), 53-62, 2012
762012
Speciation of arsenic in Greek travertines: Co-precipitation of arsenate with calcite
LHE Winkel, B Casentini, F Bardelli, A Voegelin, NP Nikolaidis, L Charlet
Geochimica et Cosmochimica Acta 106, 99-110, 2013
742013
Arsenic accumulation in irrigated agricultural soils in Northern Greece
B Casentini, SJ Hug, NP Nikolaidis
Science of the total environment 409 (22), 4802-4810, 2011
722011
Arsenic removal from naturally contaminated waters: a review of methods combining chemical and biological treatments
S Fazi, S Amalfitano, B Casentini, D Davolos, B Pietrangeli, S Crognale, ...
Rendiconti Lincei 27, 51-58, 2016
592016
The reduction of selenium (IV) by hydrogen sulfide in aqueous solutions
M Pettine, F Gennari, L Campanella, B Casentini, D Marani
Geochimica et Cosmochimica Acta 83, 37-47, 2012
572012
Biological As (III) oxidation in biofilters by using native groundwater microorganisms
S Crognale, B Casentini, S Amalfitano, S Fazi, M Petruccioli, S Rossetti
Science of the Total Environment 651, 93-102, 2019
522019
Arsenic removal by discontinuous ZVI two steps system for drinking water production at household scale
B Casentini, FT Falcione, S Amalfitano, S Fazi, S Rossetti
Water research 106, 135-145, 2016
522016
Arsenic-related microorganisms in groundwater: a review on distribution, metabolic activities and potential use in arsenic removal processes
S Crognale, S Amalfitano, B Casentini, S Fazi, M Petruccioli, S Rossetti
Reviews in Environmental Science and Bio/Technology 16, 647-665, 2017
412017
Release of arsenic from volcanic rocks through interactions with inorganic anions and organic ligands
B Casentini, M Pettine, FJ Millero
Aquatic geochemistry 16, 373-393, 2010
402010
Arsenate and arsenite removal from contaminated water by iron oxides nanoparticles formed inside a bacterial exopolysaccharide
B Casentini, M Gallo, F Baldi
Journal of Environmental Chemical Engineering 7 (1), 102908, 2019
372019
Multifunctional graphene oxide/biopolymer composite aerogels for microcontaminants removal from drinking water
A Kovtun, E Campodoni, L Favaretto, M Zambianchi, A Salatino, ...
Chemosphere 259, 127501, 2020
362020
Impact of a river flood on marine water quality and planktonic microbial communities
A Zoppini, N Ademollo, M Bensi, D Berto, L Bongiorni, A Campanelli, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 224, 62-72, 2019
292019
Scalable synthesis and purification of functionalized graphene nanosheets for water remediation
S Mantovani, S Khaliha, L Favaretto, C Bettini, A Bianchi, A Kovtun, ...
Chemical Communications 57 (31), 3765-3768, 2021
252021
The arsenite oxidation potential of native microbial communities from arsenic-rich freshwaters
S Fazi, S Crognale, B Casentini, S Amalfitano, F Lotti, S Rossetti
Microbial ecology 72, 25-35, 2016
202016
Effects of desferrioxamine-B on the release of arsenic from volcanic rocks
B Casentini, M Pettine
Applied Geochemistry 25 (11), 1688-1698, 2010
202010
Phylogenetic structure and metabolic properties of microbial communities in arsenic-rich waters of geothermal origin
S Crognale, S Zecchin, S Amalfitano, S Fazi, B Casentini, A Corsini, ...
Frontiers in Microbiology 8, 2468, 2017
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20