Παρακολούθηση
Jimmy Li
Jimmy Li
AI Researcher, Samsung AI Center - Montreal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cim.mcgill.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1472012
Underwater multi-robot convoying using visual tracking by detection
F Shkurti, WD Chang, P Henderson, MJ Islam, JCG Higuera, J Li, ...
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
652017
Semantic mapping for view-invariant relocalization
J Li, D Meger, G Dudek
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 7108-7115, 2019
432019
Robotic coral reef health assessment using automated image analysis
T Manderson, J Li, N Dudek, D Meger, G Dudek
Journal of Field Robotics 34 (1), 170-187, 2017
252017
View-invariant loop closure with oriented semantic landmarks
J Li, K Koreitem, D Meger, G Dudek
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 7943-7949, 2020
222020
Synthetically trained 3d visual tracker of underwater vehicles
K Koreitem, J Li, I Karp, T Manderson, F Shkurti, G Dudek
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-7, 2018
192018
Multiobjective load balancing for multiband downlink cellular networks: A meta-reinforcement learning approach
A Feriani, D Wu, YT Xu, J Li, S Jang, E Hossain, X Liu, G Dudek
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 40 (9), 2614-2629, 2022
172022
Load balancing for communication networks via data-efficient deep reinforcement learning
D Wu, J Kang, YT Xu, H Li, J Li, X Chen, D Rivkin, M Jenkin, T Lee, I Park, ...
2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 01-07, 2021
152021
Context-coherent scenes of objects for camera pose estimation
J Li, D Meger, G Dudek
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
142017
Semantic scene models for visual localization under large viewpoint changes
J Li, Z Xu, D Meger, G Dudek
2018 15th Conference on Computer and Robot Vision (CRV), 174-181, 2018
112018
Learning to generalize 3d spatial relationships
J Li, D Meger, G Dudek
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5744-5749, 2016
112016
Graphical State Space Programming: A visual programming paradigm for robot task specification
J Li, A Xu, G Dudek
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 4846-4853, 2011
102011
Traffic scenario clustering and load balancing with distilled reinforcement learning policies
J Li, D Wu, YT Xu, T Li, S Jang, X Liu, G Dudek
ICC 2022-IEEE International Conference on Communications, 1536-1541, 2022
92022
Towards autonomous robotic coral reef health assessment
T Manderson, J Li, D Cortés Poza, N Dudek, D Meger, G Dudek
Field and Service Robotics: Results of the 10th International Conference, 95-108, 2016
62016
Underwater communication using full-body gestures and optimal variable-length prefix codes
K Koreitem, J Li, I Karp, T Manderson, G Dudek
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8018-8025, 2019
42019
Reinforcement learning for communication load balancing: approaches and challenges
D Wu, J Li, A Ferini, YT Xu, M Jenkin, S Jang, X Liu, G Dudek
Frontiers in Computer Science 5, 1156064, 2023
12023
Traffic scenario clustering and load balancing with distilled reinforcement learning policies
J Li, D Wu, YT Xu, T Li, J Seowoo, X Liu, GL Dudek
US Patent App. 17/870,212, 2023
2023
System and method for communication load balancing in unseen traffic scenarios
D Wu, YT Xu, J Li, T Li, J Kang, X Liu, X Chen, GL Dudek, J Seowoo
US Patent App. 17/872,667, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18