Παρακολούθηση
Irene Samora
Irene Samora
BG Ingénieurs Conseils
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bg-21.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental characterization of a five blade tubular propeller turbine for pipe inline installation
I Samora, V Hasmatuchi, C Münch-Alligné, MJ Franca, AJ Schleiss, ...
Renewable Energy 95, 356-366, 2016
1192016
Simulated annealing in optimization of energy production in a water supply network
I Samora, MJ Franca, AJ Schleiss, HM Ramos
Water resources management 30, 1533-1547, 2016
1042016
Energy recovery using micro-hydropower technology in water supply systems: The case study of the city of Fribourg
I Samora, P Manso, MJ Franca, AJ Schleiss, HM Ramos
Water 8 (8), 344, 2016
942016
Assessment of hydropower potential in wastewater systems and application to Switzerland
C Bousquet, I Samora, P Manso, L Rossi, P Heller, AJ Schleiss
Renewable energy 113, 64-73, 2017
902017
Opportunity and economic feasibility of inline microhydropower units in water supply networks
I Samora, P Manso, MJ Franca, AJ Schleiss, HM Ramos
Journal of Water Resources Planning and Management 142 (11), 04016052, 2016
312016
Energy recovery in SUDS towards smart water grids: A case study
HM Ramos, C Teyssier, I Samora, AJ Schleiss
Energy policy 62, 463-472, 2013
262013
Intervention concepts for energy saving, recovery and generation from the urban water system
J Frijns, A Monteiro, M de Graaff, N Carriço, D Covas, E Cabrera Marcet, ...
92014
Optimization of low-head hydropower recovery in water supply networks
IA Samora, A Schleiss, HM Ramos
LCH, Laboratoire de constructions hydrauliques, Ecole polytechnique fédérale …, 2016
72016
Energy Recovery Using Micro-Hydropower Technology in Water Supply Systems: The Case Study of the City of Fribourg. Water, 8 (8), 344
I Samora, P Manso, M Franca, A Schleiss, H Ramos
62016
Optimal location of micro-turbines in water supply network
I Almeida Samora, MJ Franca, A Schleiss, H Ramos
Proc. of Int. Congress IAHR 2015, 2015
62015
Turbinage des eaux usées, quel potential pour la Suisse?
C Bousquet, I Samora, P Manso, A Schleiss, L Rossi, P Heller
Aqua & Gas 95 (10), 54-61, 2015
62015
Energy production with a tubular propeller turbine
I Samora, V Hasmatuchi, C Münch-Alligné, MJ Franca, AJ Schleiss, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 49 (10), 102001, 2016
52016
Feasibility assessment of micro-hydropower for energy recovery in the water supply network of the city of Fribourg
I Samora, P Manso, MJ Franca, AJ Schleiss, HM Ramos
Sustainable Hydraulics in the Era of Global, Change, 961-965, 2016
52016
Optimization of low-head hydropower recovery in water supply networks
I Almeida Samora
EPFL, 2016
12016
Energy production with a tubular propeller turbine
I Almeida Samora, V Hasmatuchi, C Münch-Alligné, MJ Franca, ...
Proc. of the 28th IAHR symposium on Hydraulic Machinery and Systems, 2016
12016
Energy recovery for sustainable urban drainage systems (SUDS)
I Almeida Samora, H Ramos, A Schleiss
Proc. of 3rd IAHR Europe Congress: Water–Engineering and Research, 169 (ou CD), 2014
12014
Third correction of the Rhône River in Switzerland: physical and numerical modelling of the “Martigny bend” priority measure
JN Saugy, A Amini, G De Cesare, S André, P Bourqui, K Essyad, ...
14th Congress INTERPRAEVENT 2021. Conference proceedings, 162-171, 2021
2021
Microcentrales dans les réseaux urbains
I Samora, P Manso, MJ Franca, A Schleiss, H Ramos
Aqua & Gas 96 (12), 54-58, 2016
2016
Feasibility assessment of micro-hydropower for energy recovery in the water supply network of the city of Fribourg
I Almeida Samora, P Manso, MJ Franca, A Schleiss
Proc. of the 4th IAHR Europe Congress, 167, 2016
2016
Energy recovery for sustainable urban drainage systems (SUDS)
AB de Almeida, FV Gomes, FT Pinto, AH Cardoso, J Matos, L das Neves, ...
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20