Παρακολούθηση
Panagiotis (Panos) Kakosimos
Panagiotis (Panos) Kakosimos
Άλλα ονόματαP. Kakosimos, Panagiotis Kakosimos, Panagiotis E. Kakosimos
Principal Scientist, ABB
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα se.abb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Implementation of photovoltaic array MPPT through fixed step predictive control technique
PE Kakosimos, AG Kladas
Renewable energy 36 (9), 2508-2514, 2011
1892011
Fast Photovoltaic System Voltage or Current Oriented MPPT Employing a Predictive Digital Current-Controlled Converter
P Kakosimos, A Kladas, S Manias
IEEE Transactions on Industrial Electronics 60 (12), 5673 - 5685, 2013
1632013
Predictive Speed Control with Short Prediction Horizon for Permanent Magnet Synchronous Motor Drives
P Kakosimos, H Abu-Rub
IEEE Transactions on Power Electronics 33 (3), 2740-2750, 2018
1422018
Induction Motors versus Permanent Magnet Actuators for Aerospace Applications
P Kakosimos, A Sarigiannidis, M Beniakar, A Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (8), 4315 - 4325, 2014
752014
Multi-objective Evolutionary Optimization of a Surface Mounted PM Actuator with Fractional Slot Winding for Aerospace Applications
M Beniakar, A Sarigiannidis, P Kakosimos, A Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 50 (2), 2014
512014
Fault Tolerant Design of Fractional Slot Winding Permanent Magnet Aerospace Actuator
A Sarigiannidis, M Beniakar, P Kakosimos, A Kladas, L Papini, C Gerada
IEEE Transactions on Trasportation Electrification, 2016
492016
Deadbeat Predictive Control for PMSM Drives with 3-L NPC Inverter Accounting for Saturation Effects
P Kakosimos, H Abu-Rub
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2018
482018
Predictive Control of a Grid-Tied Cascaded Full-Bridge NPC Inverter for Reducing High-Frequency Common-Mode Voltage Components
P Kakosimos, H Abu-Rub
IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018
482018
A Single-Phase Nine-Level Inverter for Renewable Energy Systems Employing Model Predictive Control
P Kakosimos
Energy and Conversion Management, 427-437, 2015
392015
Comparison of Digital PWM Control Strategies for High Power Interleaved DC-DC Converters
AJF G Calderon-Lopez, A Villarruel-Parra, P Kakosimos, SK Ki, R Todd
IET Power Electronics 11 (2), 391-398, 2018
312018
Self-Healing control strategy; Challenges and opportunities for distribution systems in smart grid
SS Refaat, A Mohamed, P Kakosimos
2018 IEEE 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics …, 2018
292018
Strength Pareto Evolutionary Optimization of an In-Wheel PM Motor With Unequal Teeth for Electric Traction
ME Beniakar, PE Kakosimos, AG Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 51 (3), 1-4, 2015
282015
Model predictive control of five-level H-bridge neutral-point-clamped qZS inverter
S Bayhan, P Kakosimos, H Abu-Rub, J Rodriguez
IECON 2016-42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2016
192016
Predictive torque control of brushless doubly fed induction generator fed by a matrix converter
S Bayhan, P Kakosimos, M Rivera
2018 IEEE 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics …, 2018
162018
Hybrid Technique for Dynamic Modelling of the Performance of Linear Generators with Skewed Mounted Permanent Magnets
N Kimoulakis, P Kakosimos, A Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 47 (5), 906-909, 2011
162011
Performance Evaluation and Thermal Analysis of Interior Permanent Magnet Traction Motor over a Wide Load Range
A Sarigiannidis, M Beniakar, P Kakosimos, A Kladas
22nd International Conference on Electrical Machines, 2016
152016
Aerospace Actuator Design: a Comparative analysis of Permanent Magnet and Induction Motor configurations
P Kakosimos, E Tsampouris, A Kladas
15th IEEE International Conference on Electrical Machines, 2012
152012
Power generation by using point absorber wave energy converter coupled with linear permanent magnet generator
NM Kimoulakis, PE Kakosimos, AG Kladas
Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower …, 2010
122010
Coupled Computation of Electric Motor Design and Control Parameters Based on Ant Colonies Speed Trajectory Optimization
EM Tsampouris, PE Kakosimos, AG Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 49 (5), 2177 - 2180, 2013
112013
Modeling of interior permanent magnet machine using combined field-circuit analysis
PE Kakosimos, AG Kladas
The XIX International Conference on Electrical Machines-ICEM 2010, 1-6, 2010
102010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20