Παρακολούθηση
Lasse Schmidt
Lasse Schmidt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα et.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Classification and review of pump-controlled differential cylinder drives
S Ketelsen, D Padovani, TO Andersen, MK Ebbesen, L Schmidt
Energies 12 (7), 1293, 2019
1182019
A self-contained electro-hydraulic cylinder with passive load-holding capability
D Padovani, S Ketelsen, D Hagen, L Schmidt
Energies 12 (2), 292, 2019
812019
Position control of an over‐actuated direct hydraulic cylinder drive
L Schmidt, M Groenkjaer, HC Pedersen, TO Andersen
Control Engineering Practice 64, 1-14, 2017
612017
A class of energy efficient self-contained electro-hydraulic drives with self-locking capability
L Schmidt, S Ketelsen, MH Brask, KA Mortensen
Energies 12 (10), 1866, 2019
532019
Speed-variable switched differential pump system for direct operation of hydraulic cylinders
L Schmidt, DB Roemer, HC Pedersen, TO Andersen
Fluid Power Systems Technology 57236, V001T01A042, 2015
432015
Energy saving potential in knuckle boom cranes using a novel pump controlled cylinder drive
S Ketelsen, L Schmidt, VH Donkov, TO Andersen
352018
Investigation of new servo drive concept utilizing two fixed displacement units
HC Pedersen, L Schmidt, TO Andersen, MH Brask
JFPS International Journal of Fluid Power System 8 (1), 1-9, 2014
302014
Experimental evaluation of control strategies for hydraulic servo robot
MM Bech, TO Andersen, HC Pedersen, L Schmidt
2013 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 342-347, 2013
282013
Improving the efficiency and dynamic properties of a flow control unit in a self-locking compact electro-hydraulic cylinder drive
L Schmidt, S Ketelsen, D Padovani, KA Mortensen
Fluid Power Systems Technology 59339, V001T01A034, 2019
272019
Robust non-chattering observer based sliding control concept for electro-hydraulic drives
L Schmidt, TO Andersen, HC Pedersen
IFAC Proceedings Volumes 46 (5), 99-108, 2013
252013
Mass estimation of self-contained linear electro-hydraulic actuators and evaluation of the influence on payload capacity of a knuckle boom crane
S Ketelsen, TO Andersen, MK Ebbesen, L Schmidt
Fluid Power Systems Technology 59339, V001T01A045, 2019
222019
A self-contained cylinder drive with indirectly controlled hydraulic lock
S Ketelsen, TO Andersen, MK Ebbesen, L Schmidt
Modeling, Identification and Control (Online) 41 (3), 185-205, 2020
212020
Modeling of movement-induced and flow-induced fluid forces in fast switching valves
DB Roemer, P Johansen, L Schmidt, TO Andersen
2015 International Conference on Fluid Power and Mechatronics (FPM), 978-983, 2015
192015
On application of second order sliding mode control to electro-hydraulic systems
L Schmidt, TO Andersen, HC Pedersen
Engineering Systems Design and Analysis 45851, V003T15A018, 2014
192014
Electro-Hydraulic Variable-Speed Drive Networks—Idea, Perspectives, and Energy Saving Potentials
L Schmidt, KV Hansen
Energies 15 (3), 1228, 2022
182022
Downsizing the electric motors of energy-efficient self-contained electro-hydraulic systems by using hybrid technologies
D Padovani, S Ketelsen, L Schmidt
Fluid Power Systems Technology 83754, V001T01A005, 2020
182020
Thermo-hydraulic modelling and experimental validation of an electro-hydraulic compact drive
S Ketelsen, S Michel, TO Andersen, MK Ebbesen, J Weber, L Schmidt
Energies 14 (9), 2375, 2021
172021
Bootstrap reservoir concepts for electro-hydraulic compact cylinder drives
S Ketelsen, G Kolks, TO Andersen, L Schmidt, J Weber
172020
2-smc of electro-hydraulic drives using the twisting algorithm
L Schmidt, TO Andersen, HC Pedersen, MM Bech
Applied Mechanics and Materials 233, 131-134, 2012
172012
Robust Control of Industrial Hydraulic Cylinder Drives-with Special Reference to Sliding Mode-& Finite-Time Control
L Schmidt
152014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20