Παρακολούθηση
Dariusz Kaczorowski
Dariusz Kaczorowski
Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα int.pan.wroc.pl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Observation of topological nodal fermion semimetal phase in ZrSiS
M Neupane, I Belopolski, MM Hosen, DS Sanchez, R Sankar, M Szlawska, ...
Physical Review B 93 (20), 201104, 2016
3812016
A new heavy-fermion superconductor: UNi2Al3
FS C. Geibel, S. Thies, D. Kaczorowski, A. Mehner, A. Grauel, B. Seidel, U ...
Zeitschrift für Physik B Condensed Matter 83 (3), 305-306, 1991
361*1991
Tunability of the topological nodal-line semimetal phase in -type materials ()
MM Hosen, K Dimitri, I Belopolski, P Maldonado, R Sankar, N Dhakal, ...
Physical Review B 95 (16), 161101, 2017
1512017
Magnetic behavior in a series of cerium ternary intermetallics: Ce 2 T 2 In (T= Ni, Cu, Rh, Pd, Pt, and Au)
D Kaczorowski, P Rogl, K Hiebl
Physical Review B 54 (14), 9891, 1996
1441996
Shubnikov-de Haas oscillations, weak antilocalization effect and large linear magnetoresistance in the putative topological superconductor LuPdBi
O Pavlosiuk, D Kaczorowski, P Wiśniewski
Scientific reports 5 (1), 9158, 2015
1022015
Synthesis, crystal-structure determination and physical properties of YbFe4Sb12
A Leithe-Jasper, D Kaczorowski, P Rogl, J Bogner, M Reissner, W Steiner, ...
Solid state communications 109 (6), 395-400, 1999
991999
Magnetic and transport properties of the rare-earth-based Heusler phases R Pd Z and R Pd 2 Z (Z= Sb, Bi)
K Gofryk, D Kaczorowski, T Plackowski, A Leithe-Jasper, Y Grin
Physical Review B 72 (9), 094409, 2005
932005
Discovery of topological nodal-line fermionic phase in a magnetic material GdSbTe
MM Hosen, G Dhakal, K Dimitri, P Maldonado, A Aperis, F Kabir, C Sims, ...
Scientific reports 8 (1), 13283, 2018
912018
Thermoelectric quantum oscillations in ZrSiS
M Matusiak, JR Cooper, D Kaczorowski
Nature communications 8 (1), 15219, 2017
902017
Antiferromagnetism and superconductivity in the half-Heusler semimetal HoPdBi
O Pavlosiuk, D Kaczorowski, X Fabreges, A Gukasov, P Wiśniewski
Scientific reports 6 (1), 18797, 2016
872016
Emergence of a superconducting state from an antiferromagnetic phase in single crystals of the heavy fermion compound Ce2PdIn8
D Kaczorowski, AP Pikul, D Gnida, VH Tran
arXiv preprint arXiv:0906.1881, 2009
862009
Magnetic and transport properties of rare-earth-based half-Heusler phases R PdBi: Prospective systems for topological quantum phenomena
K Gofryk, D Kaczorowski, T Plackowski, A Leithe-Jasper, Y Grin
Physical Review B 84 (3), 035208, 2011
792011
Resonant enhancements at nonmagnetic ions: New possibilities for magnetic x-ray scattering
D Mannix, A Stunault, N Bernhoeft, L Paolasini, GH Lander, C Vettier, ...
Physical Review Letters 86 (18), 4128, 2001
782001
The NbB2-phase revisited: Homogeneity range, defect structure, superconductivity
CA Nunes, D Kaczorowski, P Rogl, MR Baldissera, PA Suzuki, ...
Acta Materialia 53 (13), 3679-3687, 2005
772005
Spin-glass-like behaviour in U2TSi3 (T identical to Fe, Co, Ni or Cu) intermetallics with disordered AlB2-and alpha-ThSi2-type structures
D Kaczorowski, H Noël
Journal of Physics: Condensed Matter 5 (49), 9185, 1993
761993
Magnetic, transport, and thermal properties of the half-Heusler compounds ErPdSb and YPdSb
K Gofryk, D Kaczorowski, T Plackowski, J Mucha, A Leithe-Jasper, ...
Physical Review B 75 (22), 224426, 2007
742007
Magnetic, thermodynamic, and electrical transport properties of ternary equiatomic ytterbium compounds Yb TM (T= transition metal, M= Sn and Bi)
D Kaczorowski, A Leithe-Jasper, P Rogl, H Flandorfer, T Cichorek, ...
Physical Review B 60 (1), 422, 1999
741999
Magnetic and electronic properties of ternary uranium antimonides U T Sb 2 (T= 3 d−, 4 d−, 5 d-electron transition metal)
D Kaczorowski, R Kruk, JP Sanchez, B Malaman, F Wastin
Physical Review B 58 (14), 9227, 1998
721998
Kondo behavior in antiferromagnetic CeNiGe 3
AP Pikul, D Kaczorowski, T Plackowski, A Czopnik, H Michor, E Bauer, ...
Physical Review B 67 (22), 224417, 2003
682003
Structure and physical properties of the thermoelectric skutterudites Eu y Fe 4− x Co x Sb 12
A Grytsiv, P Rogl, C Paul, E Bauer, C Godart, B Ni, MM Abd-Elmeguid, ...
Physical Review B 66 (9), 094411, 2002
682002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20