Παρακολούθηση
Dror Feitelson
Dror Feitelson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.huji.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Utilization, predictability, workloads, and user runtime estimates in scheduling the IBM SP2 with backfilling
AW Mu'alem, DG Feitelson
Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on 12 (6), 529-543, 2001
9252001
Theory and practice in parallel job scheduling
DG Feitelson, L Rudolph, U Schwiegelshohn, KC Sevcik, P Wong
Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 1-34, 1997
7191997
The workload on parallel supercomputers: modeling the characteristics of rigid jobs
U Lublin, DG Feitelson
Journal of Parallel and Distributed Computing 63 (11), 1105-1122, 2003
6552003
Backfilling using system-generated predictions rather than user runtime estimates
D Tsafrir, Y Etsion, DG Feitelson
Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on 18 (6), 789-803, 2007
5242007
Gang scheduling performance benefits for fine-grain synchronization
DG Feitelson, L Rudolph
Journal of Parallel and distributed Computing 16 (4), 306-318, 1992
4651992
Parallel job scheduling—a status report
DG Feitelson, L Rudolph, U Schwiegelshohn
Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 1-16, 2004
4162004
Job scheduling in multiprogrammed parallel systems
D Feitelson
IBM Research Report 19790, 1997
398*1997
Workload modeling for computer systems performance evaluation
DG Feitelson
Cambridge University Press, 2015
3892015
Parallel workloads archive
D Feitelson
URL http://www.cs.huji.ac.il/labs/parallel/workload, 1999
382*1999
Development and Deployment at Facebook
DG Feitelson, E Frachtenberg, KL Beck
Internet Computing 17 (4), 8-17, 2013
3782013
Packing schemes for gang scheduling
DG Feitelson
Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 89-110, 1996
3631996
The Vesta parallel file system
PF Corbett, DG Feitelson
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 14 (3), 225-264, 1996
3601996
Utilization and predictability in scheduling the IBM SP2 with backfilling
DG Feitelson, A Mu'alem Weil
Parallel Processing Symposium, 1998. IPPS/SPDP 1998. Proceedings of the …, 1998
3521998
Improved utilization and responsiveness with gang scheduling
D Feitelson, M Jette
Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 238-261, 1997
3301997
Optical computing: a survey for computer scientists
DG Feitelson
MIT press, 1988
3211988
Toward convergence in job schedulers for parallel supercomputers
DG Feitelson, L Rudolph
Workshop on job scheduling strategies for parallel processing, 1-26, 1996
3181996
Experience with Using the Parallel Workloads Archive
DG Feitelson, D Tsafrir, D Krakov
Journal of Parallel and Distributed Computing, 2014
2922014
Job characteristics of a production parallel scientific workload on the NASA Ames iPSC/860
DG Feitelson, B Nitzberg
workshop on job scheduling strategies for parallel processing, 337-360, 1995
2771995
Parallel job scheduling: Issues and approaches
DG Feitelson, L Rudolph
Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 1-18, 1995
2761995
Metrics and benchmarking for parallel job scheduling
DG Feitelson, L Rudolph
Job Scheduling Strategies for Parallel Processing: IPPS/SPDP'98 Workshop …, 1998
2701998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20