Παρακολούθηση
Peter Droogers
Peter Droogers
FutureWater
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα futurewater.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimating reference evapotranspiration under inaccurate data conditions
P Droogers, RG Allen
Irrigation and drainage systems 16, 33-45, 2002
11452002
Large-scale monitoring of snow cover and runoff simulation in Himalayan river basins using remote sensing
WW Immerzeel, P Droogers, SM De Jong, MFP Bierkens
Remote sensing of Environment 113 (1), 40-49, 2009
6862009
Inverse method to determine soil hydraulic functions from multistep outflow experiments
JC Van Dam, JNM Stricker, P Droogers
Soil Science Society of America Journal 58 (3), 647-652, 1994
4031994
Calibration of a distributed hydrological model based on satellite evapotranspiration
WW Immerzeel, P Droogers
Journal of hydrology 349 (3-4), 411-424, 2008
3842008
Comparing evapotranspiration estimates from satellites, hydrological models and field data
GW Kite, P Droogers
Journal of Hydrology 229 (1-2), 3-18, 2000
3772000
Spatial downscaling of TRMM precipitation using vegetative response on the Iberian Peninsula
WW Immerzeel, MM Rutten, P Droogers
Remote Sensing of Environment 113 (2), 362-370, 2009
2942009
Water resources trends in Middle East and North Africa towards 2050
P Droogers, WW Immerzeel, W Terink, J Hoogeveen, MFP Bierkens, ...
Hydrology and Earth System Sciences 16 (9), 3101-3114, 2012
2362012
Twenty-five years modeling irrigated and drained soils: State of the art
WGM Bastiaanssen, RG Allen, P Droogers, G D’Urso, P Steduto
Agricultural Water Management 92 (3), 111-125, 2007
2182007
Climate change projections of precipitation and reference evapotranspiration for the Middle East and Northern Africa until 2050
W Terink, WW Immerzeel, P Droogers
International journal of climatology 33 (14), 3055-3072, 2013
1942013
Inverse method for determining soil hydraulic functions from one‐step outflow experiments
JC Van Dam, JNM Stricker, P Droogers
Soil Science Society of America Journal 56 (4), 1042-1050, 1992
1891992
Irrigation performance using hydrological and remote sensing modeling
P Droogers, W Bastiaanssen
Journal of Irrigation and Drainage Engineering 128 (1), 11-18, 2002
1772002
Soil survey input in exploratory modeling of sustainable soil management practices
P Droogers, J Bouma
Soil Science Society of America Journal 61 (6), 1704-1710, 1997
1741997
Inverse modelling in estimating soil hydraulic functions: a Genetic Algorithm approach
AVM Ines, P Droogers
Hydrology and Earth System Sciences 6 (1), 49-66, 2002
1532002
Distributed agro-hydrological modeling of an irrigation system in western Turkey
P Droogers, WGM Bastiaanssen, M Beyazgül, Y Kayam, GW Kite, ...
Agricultural Water Management 43 (2), 183-202, 2000
1432000
Combining remote sensing-simulation modeling and genetic algorithm optimization to explore water management options in irrigated agriculture
AVM Ines, K Honda, AD Gupta, P Droogers, RS Clemente
Agricultural water management 83 (3), 221-232, 2006
1352006
Estimating actual evapotranspiration using a detailed agro-hydrological model
P Droogers
Journal of hydrology 229 (1-2), 50-58, 2000
1332000
Adaptation strategies to climate change and climate variability: a comparative study between seven contrasting river basins
P Droogers, J Aerts
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 30 (6-7), 339-346, 2005
1312005
Estimating actual irrigation application by remotely sensed evapotranspiration observations
P Droogers, WW Immerzeel, IJ Lorite
Agricultural Water Management 97 (9), 1351-1359, 2010
1262010
Adaptation to climate change to enhance food security and preserve environmental quality: example for southern Sri Lanka
P Droogers
Agricultural water management 66 (1), 15-33, 2004
1192004
Q fever in The Netherlands: the role of local environmental conditions
W van der Hoek, J Hunink, P Vellema, P Droogers
International journal of environmental health research 21 (6), 441-451, 2011
1052011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20